Ekonomija

U toku radovi na mreži vrijedni 24 miliona eura

Realizacija strateškog projekta revitalizacije deset kilovoltne i 0,4 kilovoltne mreže, vrijednog 24 miliona eura, je u toku, saopšteno je Dnevnim novinama u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

Predstavnici kompanije su naveli da se rekonstruiše skoro 500 kilometara srednjenaponske (SN) mreže i 8.000 stubnih mjesta, kao i oko 990 kilometara niskonaponske (NN) mreže i 28.000 stubnih mjesta na njoj.

“Najveći dio sredstava biće izdvojen za revitalizaciju mreže sa koje se napaja ruralno područje opština na sjeveru države”, ukazali su u CEDIS-u.

Aktivnosti na dalekovodima, kako su rekli u CEDIS-u, privedene su kraju.

“Završeno je više od 96 odsto planiranih radova na dalekovodima Grahovo, Slap Zete, Dolac, Gubavač, Tomaševo, Bijela i Krute sa kojih se napaja oko 10.000 korisnika. Trenutno se odvijaju aktivnosti na zadnjim kilometrima od ukupno 335 kilometara mreže na kojoj se mijenja 3.368 stubova, a od predviđenih 165 stubnih trafostanica revitalizovano je oko 150, dok će se preostalih 15 završiti ovih dana”, precizirali su u kompaniji, dodajući da radove na dalekovodima izvodi konzorcijum kompanija Mezon iz Danilovgrada, Electro Team iz Budve i nikšićki Ramel.

U CEDIS-u su rekli i da je završeno snimanje dalekovoda sa pripadajućim stubnim trafostanicama i niskonaponskim mrežama, čija je revizalizacija planirana u okviru druge godine Okvirnog sporazuma. Riječ je o dalekovodima Biševo, Lijeva Rijeka, Velimlje, Virpazar, Ostros, Gornja Morača, Boljanići.

“Radovi se već izvode na dalekovodima Biševo, Gornja Morača, Velimlje, Boljanići i Lijeva Rijeka. U planu je potpuna revitalizacija još 300 kilometara vodova i zamjena 3.305 stubova, kao i detaljna revitalizacija 155 stubnih trafostanica”, istakli su u CEDIS-u, naglašavajući da će ukupno 4.563 korisnika imati znatno kvalitetniji napon i sigurno snabdijevanje električnom energijom.

Predstavnici CEDIS-a su rekli i da je završeno oko 20 odsto planiranih aktivnosti, tj. revitalizovano je oko 25 kilometara mreže i zamijenjeno skoro 300 stubova. To je postignuto, kako su kazali, i pored nepovoljnog trenutka zbog obaveze pridržavanja mjera i preporuka NKT-a u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

“Projekat revitalizacije, koji podrazumijeva zamjenu dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnju novih elemenata mreže u ruralnim područjima Crne Gore, izuzetno je značajan jer se revitalizuju najduži dalekovodi sa najviše ispada i najvećim brojem trafostanica, građeni šezdesetih godina prošlog vijeka, na kojima su u prethodnom periodu bili česti problemi u napajanju korisnika električnom energijom. Pored toga, na odcj epnim mjestima ugrađuju se rastavljači, a to će značiti manje prekida, kraća beznaponska stanja i lakše održavanje mreže”, zaključili su u CEDIS-u.

ULOŽENO 2,9 MILIONA

Uporedo sa strateškim projektom revitalizacije 10kV i 0,4kV mreže, u CEDIS-u je rađeno i na revitalizaciji SN mreže. U okviru tog projekta, u prvoj godini Okvirnog sporazuma, novo ruho su dobili dalekovodi Vrela na Cetinju, Podgorica iz Danilovgrada u Danilovgradu, Mavrijan u Ulcinju, Krivošije u Risnu i Hoti u Tuzima.

“Ovaj projekat, vrijedan 2,9 miliona eura, privodi se kraju, pošto se trenutno izvode aktivnosti na posljednjim kilometrima trasa dugih 113 kilomatara na kojima je zamijenjeno oko 800 stubova i revitalizovana 51 subna trafostanica”, rekli su u CEDIS-u.

Za drugu godinu Okvirnog sporazuma, kako su dodali, revitalizovaće se dalekovodi Lipovik, Mrke-Petrovići i Konjuhe, koji su već snimljeni, a donijeta su i pojedinačna tehnička rješenja za svaki objekat.

REVITALIZOVANO JOŠ 16 DALEKOVODA

CEDIS privodi kraju i revitalizaciju deset kilovoltnih dalekovoda Lipova Ravan, Kneževići, Babići i Miljkovac u Nikšiću, Lutovo, Radio predajnik i Mataguži u Podgorici, Cetinje i Meterizi u Cetinju, Luge u Beranama, Skrbuša u Kolašinu, Komini u Pljevljima, Timar na Žabljaku, Šas u Ulcinju, Kameno u Herceg Novom i Morinj u Risnu. Riječ je, kako su objasnili, o projektu intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže.

“U sklopu radova na ovim objektima zamijenjeno je više od 1.800 stubova, 300 više nego što je planirano. Revitalizovano je i 78 od ukupno 86 stubnih trafostanica. Benefite od ovog projekta, u vidu znatno pouzdanijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, imaće više od 8.000 korisnika distributivnog sistema”, naveli su u CEDIS-u.

Oni su rekli da je u toku revitalizacija dalekovoda Povija, Vilusi i Liverovići u Nikšiću, Bratonožići, Drušići i DG iz Podanja u Podgorici, Biserna obala u Čanju, Štoj u Ulcinju, Hotel Park i Travunija u Herceg Novom, Višnjica u Pljevljima i Tušinja i Borje na Žabljaku.

“Ekipe održavanja u avgustu su, uz pridržavanje preporuka NKT-a, intenzivno radile na ovim objektima, na kojima je do sada revitalizovano 40 od ukupno 94 kilometra mreže i zamijenjeno oko 250 od predviđena 744 stuba. Nakon realizacije ovog projekta, oko 6.400 korisnika imaće znatno kvalitetniji napon i pouzdaniju isporuku električne energije”, istakli su u CEDIS-u.

Send this to a friend