Ekonomija

Učešće žena u privredi značajno za ekonomski razvoj društva

Učešće žena u kreiranju poslovnog okruženja i razvoju privrede od velikog je značaja za dalji ekonomski razvoj crnogorskog društva, kazala je načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović.

Ona je to kazala na konferenciji „Moć žena“ koju je, povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva, organizovalo Udruženje preduzetnica Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

“U Crnoj Gori žensko preduzetništvo prepoznato je kao jedan od važnih uslova za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti. Na konferenciji su se mogla čuti različita iskustva i dobre prakse u pogledu razvoja ženskog preduzetništva, kao i izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnice”, naveli su u Ministarstvu.

Pejović je kazala da su politička participacija žena, borba protiv nasilja nad ženama i ekonomsko osnaživanje žena tri prioritetne oblasti, koje se odnose na rodnu ravnopravnost, a iste su u fokusu i u agendi Vladine politike, a koje je u skladu sa obavezama i postizanjem standarda EU.

“Ona je podsjetila da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i Insveticiono razvojnim fondom iniciralo niz povoljnih kreditnih linija za žene preduzetnice. Na ovaj način, žene koje žele da pokrenu sopstvene male ili srednje biznise imaju mogućnost da se ostvare u ulozi preduzetnica”, dodaju u tom resoru.

Iako se smanjio procenat radno aktivne populacije oba pola, žene u Crnoj Gori imaju za trećinu manje izgleda od muškaraca da se zaposle. Muška populacija je značajno više zastupljena u okviru radno aktivnog stanovništva. Takođe, postoje znatne razlike u nivou i tipu ekonomskog angažovanja žena, u zavisnosti od starosti, stepena obrazovanja i mjesta gdje žive. Na lošiji položaj žena ukazuje i podatak da žene koje su značajno više prisutne u kategoriji neaktivnog stanovništva, sve češće prusutne u sivoj ekonomiji.

“Sa konferencije je poručeno da je od izuzetnog značaja uspješna saradnja svih relevantnih aktera u ovoj oblasti. Bitan segmet te saradnje je svakako uloga medija. Jedan panel je bio posvećen odnosu medija prema preduzetnicama. U tom pravcu, sugerisana je njihova veća zastupljenost u medijima, ali i da je poželjno da i same preduzetnice budu aktivnije povodom svoje vidljivosti i prisustva u medijskom prostoru”, ističu u Ministarstvu.

Konferencija je okupila veliki broj učesnika i učesnica, ne samo iz Crne Gore, već i iz regiona.

Send this to a friend