Ekonomija

Na pomolu rješenje višestruke prinudne naplate

Udruženje banaka je organizovalo sastanak predstavnika komercijalnih banaka i komore Javnih izvršitelja u cilju prevazilaženja problema koji su identifikovani u procesu prinudnih naplata, a o kojima je CdM nedavno pisao, kada zbog loše prakse građani istu kaznu plaćaju više puta, a povraćaj novca čekaju mjesecima.

<<<Loša praksa: Građani istu kaznu plaćaju više puta, a povraćaj novca čekaju mjesecima<<<

“Naglašeno je da treba koristiti resurse koje je CBCG stavila na raspolaganje Javnim izvršiteljima u pogledu transakcionih računa i time izbjegavati problem blokade kod svih banaka po konkretnom dužniku i da se izbjegne da banke za isto fizičko lice – izvršnog dužnika izvršenje sprovedu više puta, što dovodi do neopravdane naplate preko iznosa naloženog u postupku prinudne naplate, bez krivice banaka”, kazao je generalni sekretar UB Bratislav Pejaković.

Kako je naglasio, banke angažuju velike resurse po zahtjevima izvršitelja, a nisu niti povjerilac niti dužnik, niti u većini slučajeva naplaćuju bilo kakvu naknadu za uslugu.

“U naredbama za blokadu mora biti definisano da li se radi o blokadi do konačne naplate, ili jednokratnoj blokadi računa koja je namijenjena prikupljanju sredstava koja u tom trenutku postoje na računu”, jasan je Pejaković.

Pejaković

Prema njegovim riječima, izmjenama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju iz 2015. godine je propisano da izvršenje na zaradi sprovodi poslodavac što je bankama trebalo da olakša dio posla po rješenjima o izvršenju.

“Pored pomenutog, banke obično imaju jedan račun koji može da ima više namjena (pored prijema zarade) tako da po prijemu rješenja o izvršenju moraju da ispitaju namjenu sredstava na računu kako bi mogle da postupe po istom”, naveo je Pejaković.

Udruženje banaka aktivno radi na rješavanju svih identifikovanih problema, prevashodno zarad efikasnosti, zaštite korisnika usluga kod banaka i na transparetnosti sistema gdje javnost mora biti upoznata, a time i da se izbjegnu negativne konotacije odnosno reputacioni rizik samih banaka koje rade u skladu sa zakonom i pratećim propisima.

“Dobra volja postoji kod svih participanata procesa, tako da se nadamo da će u doglednom vremenu sistem biti još efikasniji uklanjanjem evidentiranih problema”, poručio je on.

Podsjećamo, zbog neusklađene pravne procedure, Podgoričaninu (identitet poznat redakciji), banke su tri puta naplatile istu kaznu, račun mu je bio u blokadi, a sve po nalogu javnog izvršitelja. On je priznao da je počinio prekršaj, platio je kaznu, ali tvrdi da nikad nije dobio pismeno rješenje. Ogorčen je i što na povraćaj novca treba da se čeka izvjesno vrijeme. Da postoji problem svjesni su i u Udruženju banaka Crne Gore, zbog čega su, kako su kazali CdM-u, aktuelizovali ovo pitanje sa nadležnim institucijama.

S.Đukanović

Send this to a friend