Ekonomija

Ukupna javna potrošnja 2,125 milijardi eura

Ilustracija

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

“U skladu sa utvrđenim Prijedlogom ukupna javna potrošnja u 2017. iznosila je dvije milijarde i 12, 5 miliona eura, odnosno 47, 48 idsti BPD. Ukupna javna potrošnja koja je umanjena za ukupne kapitalne izdatke iznosila je jednu milijardu i 714, 46 miliona eura, odnosno 40, 46 odsto BPD. U istom periodu tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacija u 2017. godini iznosili su 1 milijardu i 566, 27 miliona eura, odnosno 36,96 odsto BDP“, saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija Dragan Darmanović.

On je nakon sjednice Vlade kazao da je budžetska potrošnja u 2017. godini iznosila jednu milijardu i 803 miliona eura, te da predstavlja 42,56 odsto BPD-a.

Ocijenio je da ukoliko se budžetska potrošnja umanji za ukupne kapitalne izdatke za razvojne projekte za 2017. godinu može se kazati da je ostvaren suficit tekućeg budžeta u iznosu od 51,02 miliona eura, ili 1,2 odsto

“Državni dug Crne Gore, odnosno na kraju 2017. godine iznosio je 2 milijarde i 627, 8 miliona eura, ili oko 62 odsto BPD“, zaključio je Darmanović.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend