Ekonomija

Ukupna podrška klasterima 100 hiljada eura

Ukupna raspoloživa sredstva za ovu godinu za pomoć klasterima iznose 100 hiljada eura, što je duplo više u odnosu na prošlu, saopšteno je danas na Info danu o klasterima, koji je organizovalo Ministarstvo ekonomije.

“Klasteri mogu aplicirati za finansijsku pomoć u visini do 50 odsto ukupnih opravdanih troškova, odnosno do 65 odsto za klastere iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i to u iznosu najviše do 15 hiljada eura po jednom projektu, u okviru Programa podsticaja razvoja klastera”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Ministarstva predstavili su detalje Programa, sa ciljem da se zainteresovanim predstavnicima klastera pruže sve potrebne informacije o aplikacionoj dokumentaciji, načinu apliciranja i implementaciji projekata koji budu odobreni za dodjelu subvencije.

“Interesovanje za taj vid finansijske podrške su pokazali i novi predstavnici kao potencijalni klasteri koje Ministarstvo do sada nije imalo u svojoj evidenciji”, dodaje se u saopštenju.

Na skupu je objašnjeno je da je Ministarstvo, pored finansijske podrške klasterima, u okviru programa Unaprijeđenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori obezbijedilo i tehničku podršku, koju će implementirati Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP).

Tehnička podrška u kontekstu programa državne pomoći odnosi se na podršku u pripremi aplikacija za predmetni program i praćenje procesa implementacije odobrenih projekata.

Program je krajem prošlog mjeseca predstavljen u opštinama Bijelo Polje i Berane, u okviru Biznis karavana, a ukoliko se ukaže potreba organizovaće se dodatni Info dani i individualni sastanci sa klasterima.

Javni poziv za učešće u Programu objavljen je 27. marta i traje 30 dana, odnosno do 26. aprila.

Aplikaciona dokumentacija za učešće u Programu mogu se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva, kao i na veb stranici tog resora www.mek.gov.me.

Send this to a friend