Ekonomija

Unaprijediti položaj penzionera u Baru

Opština Bar je još ranije prepoznala potrebu za rješavanjem stambenog pitanja penzionera grada kroz ustupanje urbanističke parcele, koja je nakon usvajanja Prostorno-urbanističkog plana Bara dobila detaljnu razradu i za koju su od strane nadležnih organa izdati urbanističko-tehnički uslovi, ocijenio je predsjednik Opštine Dušan Raičević na sastanku sa direktorom Fonda PIO Crne Gore Dušanom Perovićem.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, kao i predsjednik Udruženja penzionera Bara Iso Matezić.

Današnji sastanak je bio prilika da se razgovara o unaprijeđenju međusobne saradnje kroz realizaciju značajnih projekata koji bi u značajnoj mjeri poboljšali položaj penzionera u Baru, ali i u Crnoj Gori.

Raičević je istakao da je opredjeljenje lokalne uprave na čijem je čelu da u kontinuitetu pruža podršku svim aktivnostima Fonda PIO, kao i udruženjima penzionera na nacionalnom i lokalnom nivou u različitim oblastima.

Raičević je istakao da su u završnoj fazi sprovođenja neophodnih procedura za rješavanje pitanje pristupne saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom čime će se u potpunosti stvoriti uslovi za početak gradnje stambenog objekta.

“Želim da iskoristim ovu priliku da iskažem spremnost lokalne uprave da se uključi u rješavanje ne samo stambenih pitanja penzionera, već i svih problema i izazova sa kojima se oni suočavaju, jer je to kategorija sugrađana koja zaslužuje posebnu pažnju od strane svih nadležnih organa i institucija”, dodao je on.

Direktor Fonda PIO je upoznao prisutne sa određenim aktivnostima koje ova institucija u kontinuitetu sprovodi, posebno naglašavajući važnost održivosti i adekvatnosti penzionog sistema i potrebu saradnje sa jednicama lokalnih samouprava u cilju realizacije zajedničkih projekata.

“Fond PIO je u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetio rješavanju stambenih pitanja penzionera, što su aktivnosti koje nailaze na značajnu podršku od strane Vlade Crne Gore, ostalih instutucija i lokalnih samouprava, među kojima je svakako i Opština Bar, koja pruža podršku penzionerima za rješavanje ovih pitanja”, kazao je Perović.

Send this to a friend