Ekonomija

Uprava javnih prihoda dostavlja neuručena rješenja o porezu na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda u Podgorici izvršiće dostavljanje svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2018. godinu vlasnicima nepokretnosti na teritoriji glavnog grada.

Kako je saopšteno iz PG biroa, budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave, na internet stranici Glavnog grada Podgorica (podgorica.me) i na portalu eUprave (euprava.me).

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja pismena.

Datum objavljivanja je 23. maj,  pa je datum isteka roka 5. jun.

Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda, ulica Vuka Karadžića br. 16, kancelarija broj 10.

Send this to a friend