Ekonomija Odbornici predložili

URA Ulcinj: Novac od prodaje nekretnine na Pristanu uložiti u kulturu

Odbornici Građanskog pokreta URA u Ulcinju Omer Bajraktari i Ilir Harasani, uputili su amandman na prijedlog Odluke tamošnje Skupštine o raspisivanju Javnog poziva za prenos svojine na građevinskom zemljištu, tačke koja će se naći na dnevnom redu sjednice ulcinjske skupštine.

Odbornici URE u Ulcinju objašnjavaju da bi se usvajanjem njihovog amandmana sredstva ostvarena prodajom koristila za ulaganja u kapitalne investicije od lokalnog značaja, odnosno prioritetno za izgradnju nove Kino sale u centru grada i u Vladimiru sa svim pratećim sadržajima.

“Kino sala u Ulcinju godinama predstavlja jednu ružnu sliku u strogom centru grada i simbol je nebrige kako lokalne tako i državne vlasti prema kulturnim objektima opštine. Takav odnos je neprihvatljiv za Ulcinj kao turistički grad i kao grad koji treba da bude prepoznatljiv i po kulturnim objektima i manifestacijama”, poručuju odbornici URE iz Ulcinja.

Zaključuju da kultura predstavlja jedan od najjačih potencijala svake zajednice i pomaže u jačanju identiteta i turističkog potencijala.

Send this to a friend