Ekonomija

Uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama

Obuka Mentoringa

Mentoring usluga treba da bude dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima na cijeloj teritoriji Crne Gore, jer ulaganje u ljudski kapital i znanje je ulaganje u najvrijednije resurse, izjavio je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

On je danas, zajedno sa tim-liderom na projektu Mentoringa i konsultantom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Takasijem Kimurom pozdravio sedam budućih mentora, koji pohađaju ciklus obuka na različite tematske cjeline koje su od vitalne važnosti za unaprjeđenje razvojnih perfomansi preduzeća.

Prema njegovim riječima, cilj ovog programa jeste obezbjediti samoodrživost sprovođenja mentoring usluge i po njegovom završetku uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama.

“Pružaoci usluga mentoringa svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima pružaju pomoć preduzećima i kroz razvojni plan ukazuju vlasniku na šta treba da se fokusira u budućem poslovanju. Proces pružanja mentoring usluga, kao vid nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima doprinosi unaprjeđenju razvojnih i biznis performansi svakog privrednog subjekta, u onim segmentima u kojima dijagnostifikovanje trenutne situacije u samom preduzeću pokaže njegove trenutne slabosti”, istakao je Babić.

Da bi unaprijedili razvojne kapacitete  korisnika mentoring usluga, mikro, malih i srednjih preduzeća, Babić je kazao da kroz sprovođenje obuka nastoje da unaprijede i podignu kapacitete pružalaca usluga.

“Takođe, kroz ovaj program, a u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava iz kojih mentori dolaze, podižu se i kapaciteti lokalnih zajednica”, ističe Babić.

Program Mentoringa je, prema njegovim riječima, koncipiran tako da razvoj preduzetničkih znanja i vještina pružalaca poslovnih, odnosno mentoring usluga, nadograđuju iz godine u godinu.

“Već danas neki od postojećih mentora postaće “on the job” treneri tj. treneri u samom preduzeću. Kroz “special on the job training”, oni će nastojati da zajedno sa mentorima pomognu u što boljem sprovođenju mentoring usluge, u svojstvu trenera i fasilitatora,” zaključio je Babić i dodao da to ne znači da treba da preuzmu vodeću ulogu dok traje proces, jer je mentor taj na kome proces počiva.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend