Ekonomija

Uvođenje moratorijuma će uvećati likvidnost za 150 miliona eura

Prema kalkulaciji CBCG, uvođenje moratorijuma će, tokom marta, aprila i maja, uvećati likvidnost fizičkih i pravnih lica za 150 miliona eura, što predstavlja skoro tri odsto BDP-a.  Na taj način je bankarski sektor dao značajan doprinos povećanju raspoloživog dohotka stanovništva i privrede, stvarajući uslove za redovno izvršavanje njihovih obaveza, saopšteno je na 64. sjednici Savjeta Centralne banke Crne Gore.

Na današnjoj sjednici je sveobuhvatno i detaljno analiziran uticaj pandemijenovog koronavirusa na ekonomiju Crne Gore i efekti dosadašnjih mjera CBCG usmjerenih na ublažavanje posljedica pandemije i razmatrana mogućnost pružanja dodatne podrške od strane bankarskog sektora.

Saopšteno je da mjera privremene obustave plaćanja obaveza po osnovu kredita, tj. uvođenje moratorijuma značajno doprinosi uvećanju ukupne likvidnosti u sistemu.

Takođe, banke su, tokom marta i aprila tekuće godine, odobrile 4.940 novih kredita, u vrijednosti od 115 miliona eura. Veći dio ovih sredstava (80 miliona eura) usmjeren je ka privredi.

Konstatovano je da je bankarski sektor likvidan, kao i da je nivo depozita stabilan.

I pored dobre likvidnosti bankarskog sektora, Savjet je danas usvojio odluku kojom se značajno smanjuje naknada koju su banke dužne da plate za korišćenje propisanog iznosa obavezne rezerve, a koju ne vrate istog dana. Naime, za vrijeme trajanja ovih privremenih mjera, naknada koju bi banke plaćale smanjena je za 50 odsto, sa dosadašnjih 12 odsto na šest odsto na godišnjem nivou.

CBCG će, najkasnije do kraja ovog mjeseca, pripremiti novi paket mjera usmjerenih na pružanje dodatne podrške oporavku stanovništva i privrede. Savjet je danas usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za januar, februar i mart 2020. godine, u kojima je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u pomenutom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada za 2020. godinu, te da su bile prilagođene vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom novog koronavirusa.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, Godišnji makroekonomski izvještaj za 2019. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu i Izvještaj o
stabilnosti cijena za 2019. godinu.

U pomenutim izvještajima je konstatovano da je 2019. godinu karakterisao nastavak pozitivnih ekonomskih trendova iz prethodne godine. Ostvarena je relativno visoka stopa rasta BDP-a, od 3,6 odsto, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, što je bio odličan rezultat ako se ima u vidu visoka baza iz prethodne godine. Godišnja stopa inflacije u decembru 2019, mjerena potrošačkim cijenama, iznosila je 1%, dok je prosječna stopa rasta cijena iznosila 0,4 odsto.

Prema preliminarnim podacima, neto prilivn SDI u 2019. godini je bio 6,9 odsto viši u odnosu na 2018, dok je broj zaposlenih bio 7,1 odsto viši u odnosu na prethodnu godinu. I u fiskalnoj sferi su zabilježeni pozitivni pomaci – primjena mjera fiskalne konsolidacije rezultirala je snižavanjem budžetskog deficita i deficita javne potrošnje u odnosu na 2018. godinu. Tokom 2019. je snižen i deficit tekućeg računa platnog bilansa za 6,2 odsto u odnosu na 2018, usljed povećanja suficita na računu usluga i računu sekundarnog dohotka.

Bankarski sektor je u 2019. godini, i pored zatvaranja dvije nesistemske banke, zadržao stabilnost, povećao otpornost i osnažio poslovanje. Visok nivo likvidnih sredstava, rast depozita i kredita, kao i dokapitalizacija jednog broja banaka su dodatno osnažili bankarski sistem.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
.....
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
.....
Gost
.....

“uvećati likvidnost fizičkih i pravnih lica za 150 miliona eura…”? Kakve su ovo kalkulacije ?? Nije tacno ! To bi bilo da su sva fizicka I pravna lica nastavila da rade I zaradjuju kao u normalnim uslovima! A, nijesu mnogi, ljudi primaju umanjene dohodke, mnogi ne primaju nista, tako da im se likvidnost nije uvecala, samo im je omoguceno da… Više »

Send this to a friend