Ekonomija

Vlada da obustavi započete radove na izgradnji malih hidroelektrana

Ekološke nevladine organizacije Ozon, Breznica i Društvo mladih ekologa Nikšića uputile su javni zahtjev Vladi da pod hitno obustavi sve započete radove na izgradnji malih hidroelektrana.

Takođe, oni traže i od Ministarstva ekonomije da pravovremeno informiše javnost o dinamici provjere dokumentacije za ove objekte, koji zbog štetnih posledica po životnu sredinu i državni budžet u posljednje vrijeme sve više uznemiruju i opterećuju javnost.

“Smatramo da građani imaju pravo da shodno saznanjima i osnovanim sumnjama aktivno učestvuju u provjeri dokumentacije i utvrđivanju činjeničnog stanja, naročito zbog terenskih radova i uočenih nepravilnosti koje nije moguće prepoznati kroz provjeru papira iz kancelarije, a bez čega se ne može kvalitetno sagledati kompletna situacija”, navode iz ovih NVO.

Prema njihovim riječima, jasno je da se nesmetano, negdje čak i sa većim intezitetom, nastavlja sa pripremnim radovima na većinii započetih objekata i uz to devastiraju riječna korita i okolni šumski ekosistem.

“Upravo se tu mogu utvrditi krovni argumenti kako su napravljeni sistemski propusti od davanja koncesija na rijeke do građevinske dozvole za MHE , a što je dovelo do ozbiljne društvene tenzije, naročito na relaiciji lokalno stanovništvo – investitori. Vjerujemo da je pri Ministarstvu ekonomije, potrebno osnovati međusektorski Call centar u kom bi bili uključeni i predstavnici ekoloških NVO, kako bi se kontinuirano komuniciralo sa građanima i omogućilo im se da bez ličnog izlaganja i dodatnih troškova, podijele korisne informacije, foto i video materijale i sve što smatraju važnim za ovu problematiku”, dodaju iz NVO.

Smatraju i da bi Skupština Crne Gore morala prepoznati važnost trenutk , narasle tenzije i prijetnju od ozbiljnih ekoloških i ekonomskih šteta, i shodno tome svoje nadležnosti i kontrolne mehanizme za rad izvršne vlasti iskoristiti na najbolji mogući način, kako kroz raspravu plenumu tako i kroz rad odbora.

“Ovom prilikom pozivamo i sudsku vlast, da iskaže interesovanjje za ovu problematiku, jer je i najvećim laicima jasno da je javni interes stavljen iza privatnog, što daje povoda da se naročito državno tužilaštvo aktivno uključi i u komunikaciju sa građanima, kao i kroz analizu svih relevantnih dokumenata izdatih za male hidroelektrane”, poručili su iz NVO sektora.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
kvaka
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
kvaka
Gost
kvaka

svaja čast ove naše u srbiji nemože i neće ni vučić da zaustavi

Send this to a friend