Ekonomija

Volkswagen, Milka, Nivea, Mljekara Lazine ili Nestlé-za Crnogorce najbolji proizvodi

lazine_glasnik2.png

Istraživanjem Best Buy Award, švajcarska organizacija ICERTIAS mjeri iskustvo i zadovoljstvo građana odnosom cijene i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu (najbolji kvalitet za potrošen novac).

Istraživanje je u Crnoj Gori obavljeno u februaru 2015. godine i obuhvatilo je više do 50 različitih komercijalnih i nekomercijalnih kategorija u sektorima privrede kao što su: maloprodaja, prehrana, obuća, odjeća, kozmetika, kućni aparati, telekomunikacije, turističke destinacije i mnogi drugi. Prvi rezultati ovog složenog istraživanja sada su obrađeni i dostupni za analizu.

U okviru istraživanja u vezi s Nagradom za najpovoljniju kupovinu – Best Buy Award, od ispitanika je traženo da daju mišljenje o tome šta, na osnovu njihovog ličnog mišljenja i iskustva sa određenim kategorijama proizvoda i usluga prisutnim na crnogorskom tržištu, predstavlja najbolji odnos cijene i kvaliteta – najbolji kvalitet za potrošeni novac.

Sva pitanja u Best Buy Award istraživanju bila su otvorena, tj. ispitanici nijesu imali ponuđene odgovore. Mogli su slobodno navoditi imena proizvođača i pružalaca usluga koji, na osnovu njihovog iskustva, nude najbolji odnos cijene i kvaliteta na tržištu.

Na primjer, ispitanicima je u anketi u kategoriji “čokolada najboljeg odnosa cijene i kvaliteta“ postavljeno sljedeće pitanje:

“Navedite naziv proizvođača čokolade koji po vašem ličnom iskustvu i mišljenju nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta na crnogorskom tržištu:“

Najčešći odgovor ispitanika na ovo pitanje je bio – “Milka“.

Na koji način razmišljaju crnogorski građani kada je riječ o najboljem odnosu cijene i kvaliteta možda najbolje govori kategorija iz Best Buy Award DEEPMA istraživanja – “porodični automobil”.

Crnogorskim građanima, u Best Buy Award anketi, postavljeno je za ovu kategoriju sljedeće pitanje:

“Navedite naziv proizvođača porodičnih automobila koji po vašem ličnom iskustvu i mišljenju nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta na crnogorskom tržištu:“.

Najčešći odgovor ispitanika na ovo pitanje je bio – “Volkswagen Golf“.

Prva mjesta u okviru ostalih kategorija koje su istraživanje u Crnoj Gori zauzeli su na primjer: Nivea (kategorija: šampon za tijelo), Crnogorska komercijalna banka (bankarska financijska institucija), Ariel (deterdžent za pranje rublja u prahu), Pivara Trebjesa (svijetlo pivo), Petrol (lanac benzinskih pumpi), Crnogorski Telekom (pružalac usluga pristupa brzom fiksnom internetu) i dr.

Istraživanje Best Buy Award – Crna Gora 2015/2016 (www.bestbuyaward.org) sprovela je švajcarska organizacija ICERTIAS – International Certification Association GmbH (Međunarodna organizacija za sertifikaciju  – www.icertias.com) na području Crne Gore tokom februara 2015.

U samom istraživanju učestvovalo je 1200 građana Crne Gore starijih od 15 godina koji koriste internet, istraživanje je obavljeno putem web ankete metodom CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Anketa je obuhvatila cjelokupnu teritoriju Crne Gore.

Važno je napomenuti da istraživanja Best Buy Award ne mjere vrijednost ili tržišni udio nekog brenda. Za mjerenje odnosa cijene i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu isključivo su korišćeni lično iskustvo, mišljenje, zadovoljstvo i percepcija potrošača.

Cilj projekta i sertifikata Best Buy Award je pojednostavljivanje potrage za najboljim proizvodima i uslugama po najpovoljnijoj cijeni. Namjera projekta je da bude od koristi kupcima na lokalnom i međunarodnom tržištu.

Istraživanje u vezi sa Nagradom za najpovoljniju kupovinu je sprovedeno u skladu sa odredbama Međunarodnog kodeksa o sprovođenju socijalnih istraživanja i istraživanja tržišta, usvojenog od Međunarodne trgovinske komore i  Evropske asocijacije istraživačkih eksperata (ESOMAR – European Associationof  Research Experts).

Send this to a friend