Ekonomija

Za 78 penzionera odluka za mjesec, 300 još čeka

Sudija Osnovnog suda Dragan Babović najavio je odluku u roku od 30 dana o tužbenom zahtjevu 78 penzionera KAP-a koji tuže državu zbog neisplaćenih otpremnina.

Na prethodnom ročištu odbio je prijedlog advokata penzionera Vladimira Cađenovića da se kao svjedoci saslušaju premijer Duško Marković i predstavnik penzionera Nikola Raković, uz obrazloženje da ova svjedočenja ne bi bila od uticaja na odluku, za koju su mu dovoljni pisani dokazi.

Tokom postupka advokati penzionera osporavali su autentičnost socijalnog programa za KAP, Preradu i Kovačnicu iz 2014. godine na koji se država pozivala.

Tvrde da je riječ o divljem dokumentu bez potpisa i pečata, naglašavajući da je zakon taj koji penzionerima daje pravo na otpremninu, a ne socijalni karton.

Napominju i da na internet stranici Vlade, među materijalima koji su razmatrani na sjednici na dan kada je, kako tvrde zastupnici države, usvojen taj socijalni program, ovog dokumenta nema.

Iako je sudija Babović naložio zamjeniku zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da dostavi original ovog socijalnog programa, to nije učinj eno, već su dostavljeni samo zaključci Vlade.

Kod sutkinje Milene Brajović u toku je postupak po tužbi 300 penzionera KAP-a protiv države po istom osnovu.

Advokati tvrde da 418 penzionera treba da naplati 5,4 miliona eura po leks specijalisu koji je usvojen u julu 2015.

Stav Ministarstva ekonomije je da se, imajući u vidu socijalni program iz 2014, ovaj zakon ne odnosi na radnike koji su stekli uslove za penziju.

Send this to a friend