Ekonomija

Za bolji poslovni ambijent potrebna regionalna saradnja

Miomir M.Mugoša na Samitu NIN-a

Uzajamna regionalna saradnja poreskih uprava je neophodna, jer se zajedničkim djelovanjem doprinosi jačanju poslovnog ambijenta, smanjenju poreskog duga, kao i efikasnijem i sinergijskom djelovanju inspekcijskih službi u suzbijanju sive ekonomije, ocijenio je direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

On je na panelu posvećenom poreskim upravama, koji se održava u okviru Samita guvernera centralnih banaka, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, kazao da se poreske uprave regiona suočavaju sa istim izazovima koji proističu iz minulog tranzicionog perioda, zbog čega je i primarmo započeta reforma i na kojoj su već vidljivi rezultati.

2To podrazumijeva smanjenje poreskog duga, efikasnije i sinergijsko djelovanje inspekcijskih službi u suzbijanju sive ekonomije i aktivnosti na obezbjeđivanju stabilnije i kvalitetnije baze podataka i IT Sistema”, rekao je Mugoša na Samitu koji je danas počeo u Bečićima u organizaciji nedjeljnika NIN.

Mugoša je, kako je saopšteno iz PU, naveo da su sve te aktivnosti pokrenute na osnovu realne ocjene postojećeg stanja koje je omogućeno kroz TADAT instrument, koji definiše standarde najbolje poreske prakse.

“Uzajamna regionalna saradnja nam je neophodna radi razmjene iskustava na putu reforme, ali i činjenice da jedino zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti jačanju poslovnog ambijenta i sveobuhvatnog rejtinga koji naš region ima kako na političkom, tako i na investicionom ekonomskom planu”, smatra Mugoša.

Zbog toga PU, kako je dodao, posebne napore ulaže u jačanje susjedskih odnosa sa poreskim upravama, od kojih mogu mnogo da nauče, a kojima i sami mogu biti primjer dobrog funkcionisanja u različitim oblastima, što je od izuzetnog značaja za definisanje i realizaciju strateških ciljeva i implementaciju sveobuhvatne reforme domaćih institucija.

“Drago mi je što organizator Samita prepoznaje značaj koji poreske uprave imaju u obezbjeđivanju održivosti javnih finansija, a od čije efikasnosti u radu zavisi i kompletna ekonomska stabilnost jedne države”, kazao je Mugoša.

Ovogodišnji panel je, kako je dodao, posvećen temama reforme poreskih uprava, naplati prihoda i suzbijaju sive ekonomije, što će biti prilika da zajedničkim snagama pokušaju da dođu do rješenja na neka od otvorenih pitanja kojima se bave u svakodnevnom radu, ali i da ojačaju veze uzajamne pomoći i saradnje.

“Saradnja je neophodna ne samo sa aspekta obavljanja osnovnih funkcija poreskih uprava, već i radi definisanja strateških ciljeva, usvajanja najbolje međunarodne prakse i ispunjavanja obaveza koje proističu iz budućeg članstva u EU”, rekao je Mugoša.

Rukovodioci poreskih uprava regiona tokom panela razmatrali su pitanja naplate poreskih prihoda, borbe protiv sive ekonomije, jačanja proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima, zahtjeva na putu pristupanja EU, te potrebe za regionalnom saradnjom u borbi protiv poreskih utaja.

Samit tradicionalno okuplja rukovodioce institucija zaduženih za upravljanje javnim finansijama i pruža priliku da se razmijene iskustva i nađu rješenja za probleme s kojima se suočavaju sve zemlje regiona.

Panel guvernera centralnih banaka biće organizovan sjutra, kada će Samit biti završen.

Nedjeljnik NIN, uz institucionalno pokroviteljstvo Centralne banke CBCG, Ministarstva finansija i PU organizuje Samit već sedmi put, a glavna tema ovogodišnjeg događaja je Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne ekonomske krize.

Send this to a friend