Ekonomija

Za legalizaciju potrebno 30 do 150 eura po kvadratu

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, koji je poslat u Ministarstvo održivog razvoja i turizma na saglasnost, predviđa cijene po zonama, kao u Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

V.d direktorka Uprave lokalnih javnih prihoda u Opštini Herceg Novi, Lidija Vukčević objašnjava za Radio Jadran da Nacrt predviđa cijene sa uvećanjima iz Zakona, odonsno 20 odsto za bespravne objekte kod plaćanja na rate, pet odsto za bespravne objekte kod jednokratnog plaćanja, 2.5 odsto za osnovne objekte kod jednokratnog plaćanja.

“Opština Herceg Novi je podijeljena na šest zona koje su identične zonama iz Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta”, kazala je ona.

Tako cijena naknade u prvoj zoni iznosi 150 eura, u drugoj 120, trećoj 90, četvrtoj 70, petoj 50 i šestoj zoni 30 eura po kvadratu.

Građani će biti u mogućnosti da naknade plaćaju jednokratno ili na rate. Vlasnicima neformalnih objekata za osnovno stanovanje data je mogućnost plaćanja na rate do 20 godina.

Od izdavanja dozvola za komunalno opremanje tokom prošle godine Oština je prihodovala 2.350.000 eura, dok je za 2018. godinu planiran prihod od 3 miliona eura.

Vukčević kaše da je u 2017. godini Uprva lokalnih javnih prihoda formirala komisiju za popis objekata, čija je uloga da utvrdi stvarnu kvadraturu postojećih, ali i uradi popis novih, nelegalnih objekata.

“Tri ekipe su svakodnevno na terenu, a zapisnici koje donesu upoređuju se sa stanjem koje imamo u programu za utvrđivanje poreza u Upravi lokalnih javnih prihoda. Ako govorimo o broju novoizgrađenih objekata koje do sada nismo imali evidentirane u našoj bazi, dolazimo do broja 45, na uzorku od 350 zapisnika sa terena”, ističe Lidija Vukčević.

Komisiji nije posao legalizacija objekata, već samo popis i mjerenje. Svi vlasnici neformalno izgrađenih objekata dužni su da sami podnesu zahtjev za legalizaciju.

Sekulić: Vlasnici 140 bespravnih objekata zatražili legalizaciju

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi do sada je primio 140 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, ali njihov tačan broj Opština ne može evidentirati bez ortofoto snimka. On predstavlja preduslov za primjenu Zakona o regularizaciji neformalnih objekata i osnov za izradu evidencije nelegalnih objekata u pojedinačnim opštinama, objašnjava Jadranu sekretarka, Marina Sekulić.

“Ortofoto snimkom biće evidentirani svi postojeći nelegalni objekti do 14.oktobra 2017. godine, odnosno dana stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, što znači da objekti koje ortofoto snimak ne prepozna, ne mogu ni ući u proces legalizacije. Ukoliko neki građanin nije podnio zahtjev za legalizaciju bespravno podignutog objekta, ili mu bude odbijeno rješenje za legalizaciju, odnosno ako ga Plan generalne regulacije ne bude prepoznao kao takvog, objekat će biti uklonjen i obezbjeđivaće se alternativni smještaj za osnovno stanovanje”, navodi Sekulić.

Prije uklanjanja objekata vlasnici će plaćati naknadu za korišćenje prostora neformalnog objekta.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Realno2
Gost
Realno2

Pljacka vijeka

Šljiva
Gost
Šljiva

Platiš i nisi divljak. A oni zažmure i nisu lopovi.

Send this to a friend