Ekonomija

Za početnike u biznisu sedam ili osam kreditnih linija

Nikšić

Investiciono razvojni fond IRF u svojoj ponudi ima 34 kreditne linije od kojih je za početnike u biznisu ili start up preduzeća namijenjeno sedam ili osam, saopštili su predstavnici te institucije na prezentaciji u Tehnopolisu u Nikšiću.

Sredstva opredijeljena za početnike u biznisu ili start up preduzeća iznose do 50 hiljada eura ili do 30 hiljada za preduzetnike, dok kamatna stopa, zavisno od vrste djelatnosti kojom klijenti namjeravaju da se bave, iznosi od nula do 4,5 odsto, rokovi su do 12 godina, uključujući i četiri godine grejs perioda.

Predstavnik IRF-a, Đuro Kažić, saopštio je da je riječ o najpovoljnijim uslovima i da u tu kreditnu liniju spadaju sredstva namijenjena i preduzetnicima, ženama u biznisu, početnicima, visokoškolcima i nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje ZZZ.

“Jedna grupa kreditnih linija odnosi se i na postojeća preduzeća, a podržavaju se sve djelatnosti, počev od turizma i ugostiteljstva, usluga, proizvodnje, pa čak i trgovine u nekim segmentima”, rekao je Kažić.

Predviđena je i grupa kreditnih linija koja se odnosi na poboljšanje likvidnosti postojećih preduzeća, za obrtna sredstva postojećih preduzeća i eventualno zatvaranje postojećih kreditnih zaduženja.

IRF, kako je kazao Kažić, preferira da podržava djelatnosti koje predstavljaju osnovne grane crnogorske privrede, poput poljoprivrede i turizma, kao i ostalih vidova djelatnosti.

“Bitno je da klijent biznis ideju adekvatno predstavi i da taj projekat ili mini biznis plan dokaže da je to ekonomski isplativo, što znači da može generisati dovoljno prihoda za pokrivanje troškova, redovno izmirivanje kreditnih obaveza uz ostatk profita za obezbijeđenje sopstvene egzistencije“, rekao je Kažić.

Govoreći o neophodnim uslovima koje je propisao IRF, on je saopštio da je, kao i kod ostalih kreditora na tržištu, neophodno da svaki kreditni aranžman mora biti zaštićen određenim obezbjeđenjem, što znači da su za iznose do deset hiljada eura neophodni žiranti, a preko toga i hipoteka.

“Ukoliko se pokaže da je potencijalni korisnik ozbiljan u svom projektu i namjeri da ostvari svoj cilj, IRF je dosta fleksibilniji od ostalih i prihvata takve garante i iz državnih institucija, penzionere, a hipoteka ne mora da bude veća od iznosa kredita. Fond, za razliku od drugih, prihvata hipoteke i na seoskim, ruralnim područjima kada je riječ o poljoprivrednicima“, naveo je Kažić.

Prema njegovim riječima, za sve kreditne linije postoji uslov sopstvenog učešća i iznosi do 50 odsto. Za početnike i start up preduzeća to učešće smanjeno je na 25 odsto i znači da potencijani korisnik mora imati minimalno toliko učešće od iznosa ukupne planirane investicije, a može biti u novcu, nekretnininama, obrtnim stvarima, bilo čemu u vezi sa željenim biznisom.

“Iznos tog učešća može se dokazati i nakon godinu od realizacije sopstvenog kredita“, rekao je Kažić i dodao da je ispred svih uslova biznis ideja koja se nudi i ozbiljnost investitora za dati projekat.

Kažić je podsjetio da IRF ne kreditira pojedince, uz izuzetak poljoprivrednika koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva ili poljoprivrednih proizvođača, dok ostali moraju biti registrovani u neki od oblika propisanih Zakonom o privrednim društvima.

Jedan od zainteresovanih za kredit, Predrag Todorović, naveo je da se godinama bavi poljoprivredom, ali da je administracija veoma komplikovana da bi registrovao svoje poljoprivredno gazdinstvo i time ispunio uslov IRF za dobijanje sredstava.

I Radomir Rutešić, koji planira da pokrene etno selo na području prema Grahovu, kazao je da je na početku pokretanja biznisa kočnica velika papirologija, kojom se na početku razbijaju bizns ideje.

Predstavnik IRF-a, Spasoje Vujošević, odgovarajući na konkretne zahtjeve potencijalnih korisnika kredita, objasnio je da je neophodno biznis ideje predočiti na papir, kao i imati saglasnosti i građevinske dozvole za gradnju ukoliko je riječ o projektu za koji je to neophodno.

On je naveo primjer klijenta koji je za 30 dana dobio svu neophodnu dokumentaciju za realizaciju projekta izgradnje etno sela.

“IRF je uvijek spreman da pomogne i ne želi izlagati buduće korisnike troškovima pribavljanja dokumentacije prije preliminarnog odobrenja kredita“, rekao je Vujošević.

IRF je na području Nikšića finansirao projekte ukupne vrijednosti oko 55,5 miliona eura, od kojih je 25,1 milion realizovan u prethodne dvije godine.

Send this to a friend