Ekonomija

Za pomoćne poslove 5.000 dozvola

Ilustracija

Kvota za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu, Vladinom odlukom, precizirana je na 20.454 dozvole, što je za 2.371 manje u odnosu na minulu godinu.

Kako je predviđeno, 5.000 dozvola je u rezervi kod Ministarstva rada za dodatno raspoređivanje, tokom godine, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Za zapošljavanje stranaca utvrđene  su 11.902  dozvole, a za sezonsko zapošljavanje stranaca 3.552.

Za građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i trgovinu raspoređene su 15.454 dozvole.

Recimo, blizu 5.000 dozvola namijenjeno je za poslove čistača, pomoćnog osoblja u domaćinstvima, hotelima, poslovnim prostorima, te pomoćnika u pripremi hrane. Za zanatska i srodna zanimanja utvrđeno je 5.408 dozvola, a 2.068 za zanimanja u uslugama i trgovini…

Podsjetimo, kvota za 2018. iznosila je 23.185 dozvola. U periodu od 1. januara do 10. decembra 2018. godine ukupno je izdato 24.598 radnih dozvola za rad i zapošljavanje stranaca, što je za 21,1 odsto, više u odnosu na isti period prethodne godine (01.01. – 10.12.2017. godine izdato je 20.317 radnih dozvola).

Kretanje obima zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori u toku 2017. i 2018.godine  ukazuje na to da  se u dovoljnoj mjeri ne koristi potencijal domaće radne snage.

Send this to a friend