Ekonomija GENERALNI DIREKTOR DIREKTORATA ZA RAZVOJ STANOVANJA MARKO ĆANOVIĆ

Za projekat 1000 plus se prijavilo pet banaka, poziv za građane 16. novembra

Marko Čanović

Javni poziv za građane koji žele da učestvuju u projektu 1000 plus biće objavljen 16. novembra, a predaja dokumentacije bankama počinje 19. novembra kazao je  generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

“Da bi došli do faze raspisivanja Javnog poziva za građane, koji svi ovih dana sa nestrpljenjem čekaju, u realizaciji projekta su prethodile brojne aktivnosti, od kojih bi naročito istakao: Javni poziv za komercijalne banke (28. avgust – 7. septembar 2020. godine), u kojem se prijavilo 5 banaka koje su ispunile sve tražene uslove i to: Fiksna kamata stopa 2.99 odsto, Period otplate kredita do 20 godina, obrada kredita 0.3 odsto, bez obaveznog učešća”, rekao je Čanović.

Kako je kazao, banke koje su se prijavile i ispunile sve tražene uslove su: NLB Banka AD Podgorica; Lovćen Banka AD Podgorica; Erste Bank AD Podgorica; Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i Podgorička banka AD Podgorica.

“Takođe, raspisan je javni poziv za ponuđače stanova (28. avgust – 17. septembar 2020. godine, odnosno, za izgrađene stanove javni poziv traje do završetka realizacije Projekta „1000plus“), u kojem se prijavio veći broj investitora, od kojih je 11 ispunilo uslove i ukupno ponudilo 409 stambenih jedinca u izgradnj”, poručio je Čanović.

U četvtoj fazi projekta, porodična domaćinstva koja imaju prioritet u ovom projektu su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici, a u ovoj fazi, imajući u vidu situaciju sa pandemijom COVID19 koja je zadesila cjelokupno društvo, kao i sav teret koji su nosili zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, nakon pažljivog razmatranja i uzimanja u obzir svih okolnosti, odlučeno je da upravo oni, pored navedenih, budu prioritetna lica u IV fazi Projekta „1000plus“.

“Kroz četvrtu fazu, čija je realizacija u toku, očekujemo da će dodatnih 400 domaćinstava riješiti stambeno pitanje, a vaučeri se, nakon dodjele svim prioritetnim licima, dodjeljuju sljedećim ciljnim grupama prema navedenim udjelima:

40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru,

30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života,

30 odsto ostalim korisnicima – pojasnio je Čanović.

U projektu će, kako je rekao Čanovič, učestvovati 11 kompanija, a po javnom ponuđeno je i 15 izgrađenih stambenih objekata čija se lista nalazi na sajtu Projekta www.1000plus.me, i koja će se kontinuirano ažurirati tokom realizacije projekta.

“Ono što bih posebno istakao, kao što sam već pomenuo, jeste ponuda izgrađenih stanova. Naime, javnim pozivom je data mogućnost da se kroz ovu fazu mogu kupiti svi izgrađeni stanovi koji su dostupni na tržištu (u vlasništvu i fizičkih i pravnih lica), bilo da se radi o starogradnji ili novogradnji, te smo ovim doprinijeli da je, uslovno rečeno, ponuda stanova u ovoj fazi „neograničena“. Ovo podrazumijeva, da građani sami mogu naći stan na tržištu i isti kupiti uz prethodnu prijavu”, rekao je Čanović.

Pojasnio je i da bi izgrađeni stambeni objekat bio predmet kupovine u Projektu „1000plus“, mora ispunjavati određene uslove, kao što su:

“Minimalni uslovi energetske efikasnosti, za zgrade koje su izgrađene prije 2013. godine. U tom slučaju, imamo spisak ovlašćenih lica koja vrše energetske preglede i izdaje izvještaj EE. Ukoliko je zgrada izgrađena nakon 2013. godine, ovaj izvještaj nije potreban i da su svi papiri u vezi stana 1/1, odnosno da nema terete i ograničenja.

Smatramo da ova novina doprinosi znatno većoj ponudi stanova, konkurentnosti, kao i to da će građani moći da riješe stambeno pitanje u onim opštinama u kojima nema stanova u izgradnji, odnosno u kojima do sada nismo imali ponudu kroz prethodne faze”, zaključio je Čanović.

 

2

avatar
1000
1
1
0
 
2
JankoBnjj
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bnjj
Gost
Bnjj

Sa platama 200e300e može se priuštiti stan na kredit u Cg, srećna nam država

Janko
Gost
Janko

I to samohrani roditelj, kako ????

Send this to a friend