Ekonomija

Za uređenje Podgorice više od 32 miliona eura

Ilustracija

Skupština Glavnog grada usvojila je Programa uređenja prostora Podgorice za 2018. koji predviđa ulaganja u iznosu od  32.441.754,18 eura, saopšteno je iz Uprave Glavnog grada.

Sredstva za investicije obezbijeđena su iz Budžeta Glavnog grada od naknada za komunalno opremanje 11.560.000 eura, ostalih budžetskih sredstava 631.000 eura, iz sopstvenih sredstava preduzeća 1.900.077,18 eura, iz donacija 73.070 eura, privatno-javnog partnerstva 10.932.607, kreteditnih sredstava 6,000,000.00 i iz drugih izvora kao što su lokalna zajednica i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 1.345,000 eura.

Programom su obuhvaćeni izrada planske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije,  rješavanje imovinsko pravnih odnosa, uređivanje i opremanje lokacija, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i mostova, izgradnja hidrotehničke infrastrukture, izgradnja pijaca, uređenje zelenih površina, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete,  deponija i uređenje groblja.

Stvarni troškovi za izradu planske dokumentacije, u 2018. godini, iznosiće 365.000 eura i obezbijeđeni su od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u Budžetu Glavnog grada Podgorice, a u skladu sa procijenjenom dinamikom plaćanja.

Sredstva u iznosu od 200.196,82 eura će biti obezbijeđena od strane podnosilaca inicijativa za izradu planske dokumentacije.

Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i za ostale njima povezane troškove pripreme, u 2018. u Budžetu su opredijeljena sredstva u iznosu od 2.550.000,00 eura. Procijenjena sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa iznose 21.258.979,47  eura.

Imajući u vidu da se plaćanje po osnovu eksproprijacije vrši u ratama i da postupak donošenja rješenja o eksproprijaciji i zaključivanje sporazuma zahtijeva određeno vrijeme, očekuje se da će u ovoj godini stvarni troškovi za eksproprijaciju biti do iznosa opredijeljenih sredstava, dok će se značajan dio obaveza za eksproprijaciju rješavati putem davanja u zamjenu druge nepokretnosti.

Nerealizovana sredstva iz navedenih stavki mogu se koristiti za eksproprijacije za koje se u toku godine ukaže opravdana potreba. Navedeni iznosi naknade predviđeni su analizom procjena Komisije Uprave za nekretnine Crne Gore, procjena vještaka u sudskim postupcima i praćenjem tržišta nekretnina.

Ukupna sredstva za opremanje lokacija u 2018. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose 2.900.000,00 eura .

Ukupna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju mostova, saobraćajnica i garaža u 2018. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose 4.181.000,00 eura. Sredstva u iznosu od pet miliona potrebna za izgradnju Jugozapadne obilaznce predstavljaju kreditna sredstva.

U okviru ove tačke Programa, dio sredstava planiran je za završetak već započetih ili ugovorenih radova do vrijednosti od 1.492.500,00 eura, a drugi dio u iznosu od 18.238.000,00 eura predviđen je za radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata koji treba da budu ugovoreni u ovoj godini.

Za izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničkih instalacija i za ostale sa njima povezane troškove pripreme u 2018. godini predviđena su sredstva od 3.452.077,18  eura od čega 940.000,00 eura čine sredstva iz Budžeta, Ministarstvo poljoprivrede 185.000,00 , sredstva preduzeća 1.267.077,18 , a sredstva lokalne zajednice 160.000,0  i sredstva kredita 1.000.000,00 eura.

Planira se u 2018. godini izgradnja pijaca u Maslinama i Tuzima biti realizovana kroz privatno javno partnerstvo, pri čemu će ulog Glavnog grada Podgorice biti zemljište i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Za ove investicije ukupno je planirano 6.000.000 eura.

Programom se predviđa uređenje parka u Tuzima za šta je predviđeno 10.000,00 eura, uređenje zelenila u Golubovcima – 40.000,00 eura i uređenje zelenih površina i dječijih igrališta u iznosu preostalih sredstava 100.000,00 eura.

Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Glavnog grada i u gradskim opštinama Tuzi i Golubovci predviđena ovom tačkom Programa obezbijeđena su u ukupnom iznosu od 770.000,00 eura u Budžetu Glavnog grada od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i biće u cijelosti realizovana u ovoj godini.

Od ovog iznosa za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u Golubovcima opredijeljeno je 90.000,00  a u Tuzima iznos od 60.000,00 eura. Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog biogasa u vrijednosti od 1.932.607.00 biće realizovana kroz privatno javno partnerstvo.

Radovi na uređenju groblja iznose 753.000 eura. Sredstva planirana za ove aktivnosti su obezbijeđena iz Budžeta. Sredstva za aktivnosti na proširenju groblja Čepurci će se obezbijediti iz sredstava preduzeća.

Ze.B.

Send this to a friend