Ekonomija Poreska uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u primjeni od 1. januara

Ilustracija

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da je primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga počela od 1. januara 2021. godine, kada je sistem elektronske fiskalizacije pušten u produkciju.

“Važeći Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga uređuje postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, definiše obveznike fiskalizacije, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju”, saopšteno je iz Poreske uprave.

Zakonom je poreskim obveznicima ostavljen rok od 90 dana za defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa.

S obzirom na to da se radi o potpuno novom sistemu evidentiranja prometa u realnom vremenu, Poreska uprava će u narednom periodu primarno kroz preventivne i edukativne aktivnosti shodno Zakonu o poreskoj administraciji i Zakonu o inspekcijskom nadzoru ulagati napore da obezbijedi prelazak svih privrednih subjekata na sistem evidentiranja prometa putem elektronske fiskalizacije, uz očekivanja da će poreski obveznici pokazati visok stepen poreske kulture u evidentiranju prometa.

“Dalje aktivnosti Poreske uprave biće prilagođene shodno zakonskim odredbama koje budu donijete u nadležnim institucijama.
Treba naglasiti da je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga stupio na snagu 8.avgusta 2019.godine, te da je poreskim obveznicima u kontinuitetu pružana podrška radi blagovremene pripreme za početak primjene istog.  Na produkciono okruženje sistema do sada je prijavljeno 188 obveznika, a od početka primjene Zakona obveznici su do sada poslali 8.410 računa sa ukupnim iznosom prometa od 48.293 eura”, zaključuje se u saopštenju.

Send this to a friend