Ekonomija

Zona na kilometar od obale samo za razvoj turizma

Pavle Radulović

Na konferenciji za medije održanoj nakon sjednice Vlade, ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović upoznao je javnost sa Nacrtom prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Nacrtom prostornog plana posebne namjene Nacionalni park „Prokletije“,  kao i informacijom o sprovedenom Međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova na remedijaciji tla lokacije Brodogradilišta Bijela.

Govoreći o Nacrtu prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, ministar Radulović je istakao da je po prvi put primijenjen novi koncept planiranja jednakih mogućnosti za sve, navodeći da nema više tačkastog planiranja, odnosno omogućavanja gradnje na pojedinim lokacijama, već je čitav pojas od 1 kilometar odmaka od obale obilježen kao zona za razvoj turizma.

“Naselja koja se već nalaze ostaju tamo sa vrlo strogo propisanim pravilima na koji način se ta naselja mogu širiti. Da bismo spriječili nekontrolisano širenje naselja na našoj obali, taj smo prostor zaštiti i namijenili ga razvoju turizma“, rekao je ministar, dodajući da će se poštovati sva profesionalna pravila planiranja, međunarodne konvencije, dakle prostori koji su zaštićeni od strane Unescoa kao kulturna baština, prostori koji su zaštićeni kao prirodna baština, kao i da će se zaštititi Solana.

Takođe, ministar je obavijestio javnost da, iako je ovaj Plan već jednom prošao javnu raspravu, ona će ponovo biti organizovana i tim povodom će se u svih  6 primorskih opština razgovarati sa građanima i potencijalno zainteresovanima i sagledati primjedbe i sugestije na ovo plansko rješenje.

Kada je riječ o Nacrtu prostornog plana posebne namjene Nacionalni park “Prokletije”, ministar Radulović je naveo da se sagledavaju mogućnosti održivog razvoja i stanovništva i onoga što su eventualni turistički kapaciteti.

“Tako da ćemo probati da preuredimo zone zaštite u okviru Nacionalni park i omogućimo prije svega, stanovništvu ugodan, odnosno lagodan život, a onda i da otvorimo mogućnost za eventualnu valorizaciju prirodnih potencijala, uz naravno, apsolutno poštovanje principa održivog razvoja i zaštite životne sredine”, poručio je ministar.

On je obavijestio javnost i o detaljima Informacije o sprovedenom Međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova na remedijaciji tla lokacije Brodogradilišta Bijela i naglasio da je odabran izvođač radova, u proceduri koju je propisala Svjetska banka:

“To je kompanija Valgo. Iznos je nešto ispod 19 miliona eura i očekujemo da taj posao brzo otpočne. Ugovorom je predviđen period od 21 mjeseca da se ovaj posao završi”, poručio je on.

 

5 Komentara na "Zona na kilometar od obale samo za razvoj turizma"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend