Ekonomija

Žugić: Rebalans u drugoj polovini godine, potrebno dodatnih 40 miliona za naknade za majke

radoje.jpg

“U toku je priprema plana sanacije kojim će biti obuhvaćeni svi elementi koji utiču na kretanje deficita i duga, kao što su stopa ekonomskog rasta, očekivane investicije, prihodi i rashodi, nova zaduženja, otplata duga itd. Sanacioni plan predviđa mjere na prihodnoj strani budžeta, koje neće ugroziti konkurentnost ekonomije, kao i mjere na rashodnoj strani, vodeći računa o očuvanju životnog standarda”, izjavio je za Portal Analitika ministar finansija Radoje Žugić.

Žugić ističe da će izgradnja auto-puta od Bara do granice sa Srbijom, usljed potrebe povlačenja značajnih sredstava iz kineskog kredita, usloviti povećanje duga i deficita u srednjem roku.

“Planom sanacije javnog duga se predviđa i mogućnost prodaje koncesije na autoput, čime bi koncesionari preuzeli dio finansijskog opterećenja”, precizirao je ministar.

On je podvukao da za sada ne postoji bojazan da se zakonske obaveze države, koje se odnose na isplate penzija, zarada i naknada za majke sa troje djece, ne izvrše blagovremeno.

Žugić je saopštio da je donošenjem novih zakonskih rješenja, odnosno izmjenama postojećih, izvršen dodatni pritisak na budžet Crne Gore.

Navodi da je u prethodnom periodu, u Skupštini, izglasan niz zakona bez prethodnog analiziranja njihovog fiskalnog uticaja i bez pribavljanja mišljenja Vlade na sadržaj predloženih rješenja.

“Takve odluke rezultirale su značajnim finansijskim opterećenjem državne kase (za isplatu naknada za majke sa troje i više djece, prema posljednjim podacima, biće potrebno obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 35-40 miliona eura za tekuću godinu), koje će usloviti potrebu rebalansa budžeta u drugoj polovini godine. Imajući u vidu da posvećeno radimo na planu fiskalne konsolidacije, smatram odgovornošću svih relevantnih organa da, zajedničkim djelovanjem i jedinstvenim stavom, doprinesemo kreiranju dugoročno održivih politika. Za sada ne postoji bojazan da se zakonske obaveze države, koje se odnose na isplate penzija, zarada i naknada za majke sa troje djece, ne izvrše blagovremeno”, saopštio je ministar finansija.

Send this to a friend