Ekonomija

Žugić u Rovinju: Važno da se mjere fiskalne konsolidacije sprovode sada

Imajući u vidu visok nivo javnog duga u Crnoj Gori, normalizacija monetarnih politika može imati potencijalno negativne efekte na finansiranje istog, kazao je guverner Centralne banke Crne Gore CBCG Radoje Žugić na godišnjem susretu guvernera regiona u Rovinju, ističući da u uslovima eurizacije ne postoje raspoloživi instrumenti kojima bi centralna banka mogla uticati na ublažavanje takvih politika, te je stoga izuzetno važno da se mjere konsolidacije fiskalne politike sprovode sada dok su relativno povoljni uslovi na finansijskim tržištima.

Kako je saopšteno iz CBCG, Žugić smatra da će efekti normalizacije monetarne politike na bankarski sektor u Crnoj Gori biti sa mnogo manjim uticajem, jer su banke dobro kapitalizovane, izuzetno likvidne i sa značajno smanjenim ranjivostima u odnosu na period od prije nekoliko godina.

On je kazao i da nestandardne mjere monetarne politike ne mogu trajati neograničen vremenski period, te da se normalizacija mora sprovesti postupno da bi se izbjegli potencijalni potresi.

“Izvjesno je da do septembra ove godine neće biti nikakvih promjena u politici Evropske centralne banke”, naglasio je Žugić.

No, kako je dodao, ukoliko pogledamo situaciju u eurozoni-evidentno je da postoji dosta argumenata koji govore o tome da normalizaciju treba još malo prolongirati, odnosno da ona u početnim fazama treba da bude vrlo blaga.

Žugić je istakao da je Crna Gora u dvostrukom smislu bila šampion po nivou akumuliranih neprihodujućih kredita NPL, koji je dostigao nivo od preko 25 odsto u trećem kvartalu 2011. godine, ali i po brzini kojom se smanjio nivo loših kredita.

Godišnji susret guvernera centralnih banaka regiona, koji se održava u Rovinju, u Hrvatskoj, od 26. do 27. marta, okuplja guvernere, predstavnike banaka i finansijskog sektora, a ima za cilj unapređenje saradnje, razmjenu iskustava i razmatranje aktuelnih izazova u vezi sa ključnim oblastima finansijske stabilnosti.

Send this to a friend