Ekonomija

ZZZ usvojio Nacrt budžeta za narednu godinu, projektovano skoro 37 miliona eura

Krgović

Zavodu za zapošljavanje naredne godine potrebno je skoro 37 miliona eura za ostvarivanje prava nezaposlenih, realizaciju mjera, aktivnosti i pokrivanje troškova funkcionisanja službe. To je predviđeno Nacrtom buđeta za 2019. godinu, koji je, na posljednjoj sjednici, usvojio Upravni odbor ZZZ.

“Nacrt je usklađen sa Zakonom i drugim propisima kojima su utvrđene funkcije i zadaci Zavoda, programskim opredjeljenjima za 2019. godinu i smjernicama ekonomske i budžetske politike”, kaže naćelnica Službe za finansije Svetlana Krgović.

Nacrtom su, kako navodi Krgović, planirani primici: 12,5 miliona od opštih prihoda iz državnog budžeta, 22,9 miliona iz namjenskih prihoda i 1,5 miliona eura od donacija EU projekata.

Sredstva iz opštih prihoda (12,5 miliona) predviđena su za isplatu novčane nadoknade za nezaposlena lica. Za mjere aktivne politike zapošljavanja ( javne radove, obuke, osposobljavanja…) projektovano je šest miliona eura, za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom  6,5 miliona eura ( od čega 3,5 miiona za finansiranje grant šema), 500.000 eura za kredite za samozapošljavanje…

Potrebe

“Pri predlaganju sredstava,  pošlo se od potrebe da se ostvari odgovarajući kontinuitet u realizaciji dosadašnjih, kao i novih programskih sadržaja, kroz direktno zapošljavanje ili povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica. Pilot programima aktivne politike zapošljavanja  inoviraju se i razvijaju novi programi aktivne politike zapošljavanja”,  pojašnjava Krgović.

Ona ističe da strukturna nezaposlenost uslovljava realizaciju programa obrazovanja, radi usklađivanja znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih sa potrebama  tržišta rada.

“Prilikom koncipiranja Budžeta za 2019. godinu, biće donijet i Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. kojim će se sveobuhvatnije definisati politika tržišta rada, a samim tim i konačna struktura programa koji će se realizovati u narednoj godini. Očekivati je da se državnim budžetom prihvati obim i struktura sredstava predviđenih Nacrtom budžeta Zavoda”, smatra Krgović.

Još 95.000 eura za 19 novih radnih mjesta

Upravni odbor donio je  odluku o usmjeravanju 95.000 eura za finansiranje 17 kredita za samozapošljavanje, na osnovu kojih će biti otvoreno 19 novih radnih mjesta. Zaključno sa ovom, odlukama Upravnog odbora opredijeljeno je 470.000 eura za kreditno otvaranje novih radnih mjesta, od raspoloživih pola miliona eura za ovu godinu.

Od ukupno odobrenih sredstava 60 odsto je usmjereno opštinama na sjeveru države. Krediti su plasirani, najvećim dijelom, za poljoprivredu i uslužne djelatnosti.

Pravilnik za preduzetništvo

Zavod za zapošljavanje pripremio je za štampu Pravilnik za preduzetništvo. Svojevrsni vodič za buduće preduzetnike uskoro će se naći u svim biroima i kancelarijama Zavoda. Namijenjen je nezaposlenim zainteresovanim za pokretanje bizniza.

“Osim savjetodavnih usluga i obuka za korisnike kredita za samozapošljavanje  i ovom brošurom nastojimo da olakšamo prve korake u biznisu. Na jednom mjestu su brojne korisne informacije, između ostalih: o biznis planu, registraciji firme, radnom odnosu, porezima i ostalim fiskalitetima, marketingu i promociji biznisa. Osim Zavodovog kreditiranja, poseban akcenat smo stavili i na finansijske institucije koje dodjeljuju kredite za otpočinjanje i razvoj preduzetništva”, kaže Krgović.

Send this to a friend