Grad

Izložba “Terakotne ikone“ – Viničko Kale, 16. aprila u Kuslevovoj kući

Terakotne ikone

Izložba „Terakotne ikone“ – Viničko Kale, biće otvorena u utorak 16. aprila u 20 časova, u Kuslevovoj kući. Autor izložbe je kustos u JU Muzeji i galerije Podgorice, Dragan Radović.

Кroz turbulentni i uzbudljivi V vijek, u nekadašnjoj rimskoj provinciji Makedoniji Sekundi, u utvrđenom gradu na današnjem lokalitetu Viničko Кale, u kontinuitetu se pronalaze keramički reljefi unikatnog ranohrišćanskog sadržaja.

Datovanje terakota u arheološkom kontekstu omogućuje njihovu funkcionalnu analizu u tačno opredijeljeni vremenski interval i u okvire crkveno-istorijskih prilika iz druge polovine V sve do treće decenije VI vijeka. Na prvi pogled, neuglednim reljefima od pečene gline vidimo konture jedne od najupečatljivijih i najcjelovitijih transformacija jedne kulture koja se dogodila na evropskom tlu prije Renesanse, a odnosi se na rađanje specifičnog hrišćanskog egzegetskog modela percepcije u umjetnosti.

Кasna antika je period krupnih religioznih previranja i promjena koje su, nesumnjivo, imale jak uticaj na cjelokupni društveni život, između ostalog i na vojsku. U vrijeme, još uvijek, nedefinisanih kanona, terakote iz Vinice, bile su u službi povezivanja nove religije sa već uspostavljenim praksama u okviru vojničkog života.

Upravo otkriće terakotnih ikona i njihov višeslojni sadržaj, stavljaju lokalitet Viničko Кale na mapu najznačajnijih kasnoantičkih utvrđenja na putu Astibo – Partikopolis. Terakotne ikone su, na osnovu rezultata arheoloških iskopavanja, bile aplicirane na zidovima na nekim od objekata, a nakon 530 godina su bile odstranjene zbog toga što njihova ikonografija nije bila odgovarajuća i u saglasju sa novouspostavljenim crkvenim kanonima.

Vojnički sadržaj i vojničke reference prisutne u svim do sada dešifrovanim, ali i u još uvijek nepoznatim motivima, kao i veoma jak militantni karakter utvrđenja, dozvoljavaju da se opredijele vojnici kao moguća ciljna grupa kojoj su terakote bile namijenjene. Otuda, bez sumnje, može da se otvori pitanje njihovog apotropejskog karaktera kao zaštitnica od realnog neprijatelja ali i od zlih demona istovremeno.

Izložba će trajati do 7. maja 2024. godine.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Boris
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Boris
Gost
Boris

Zanimljiv koncept, vrijedi pogledati…

Send this to a friend