Grad

Predavanje Uroša Stipišnika na Filozofskom fakultetu 16. aprila

Prof. dr Uroš Stepišnik sa Univerziteta u Ljubljani Odsjek za geografiju, gostivaće na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje će 16. aprila održati predavanje na temu Glacijacija Crne Gore i Slovenije uporedni pregledi i primjeri.

Stipišnik će predavanje održati u svečanoj sali sa početkom u 10 sati.

Send this to a friend