Grad

Program DEUS-a za sjutra

PROGRAM DEUS-a, 04. decembar

Promocija knjige Poredak haosa autora Sretena Vujovića
Učestvuju: Ivana Đukić, Božidar Proročić i autor
JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, 19:00 h

Sreten Vujović je rođen 1957. godine na Cetinju. Poezija i prozni radovi su mu prevođeni na engleski, njemački, italijanski, poljski, francuski, galjego, rumunski, makedonski, albanski, slovenački i bjeloruski jezik. Zastupljen je u nekoliko zbirnih knjiga poezije i nekoliko antologija, kako na crnogorskom, tako i drugim jezicima.

Dobitnik je i najvećeg priznanja svog rodnog Cetinja, Trinaestonovembarske nagrade za 2001. godinu.

Zastupljen je u brojnim listovima i časopisima, kao i u više antologija, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.Član je i jedan od osnivača Nezavisnog društva crnogorskih pisaca i Crnogorskog P.E.N. Centra čiji je ujedno prvi generalni sekretar i aktuelno potpredsjednik iste asocijacije. Član je Hrvatskog P.E.N. Centra, Matice Muslimanske i jedan od inicijatora osnivanja Matice crnogorske.

Kao predstavnik Crnogorskog P.E.N. Centra potpisnik je Odluke o osnivanju Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, čiji je član postao 2016. godine. Živi i stvara na Cetinju.

Koncert Kvartet Doclea, Galerija Risto Stijović, 20:00 h

Gudački kvartet Doclea nastao je početkom 2017. godine. Prvi zajednički nastup imali su u okviru majstorske radionice za kamernu muziku. Kvartet čine: Slađana Mijović, Sonja Vojvodić (violine), Petar Obradović (viola), Milan Ninković (violončelo). Na programu koncerta su gudački kvarteti Jozefa Hajdna, Antonjina Dvoržaka i Dmitrija Šostakovića.

Send this to a friend