Grad

Prvi Violončelo Fest od 23. do 29. maja

Od 23. do 29. maja Škola Andre Navara u saradnji sa Muzičkom Akademijom – Cetinje organizuje prvi “Violončelo Fest” tokom kojeg će se održati 4 koncerta na kojima će nastupiti eminetnih strani i domaći violončelisti kao i učenici violončela iz cijele Crne Gore. Tokom Festivala održaće se majstorski kursevi na kojima će učenici imati priliku da sticanjem novih saznanja bolje vladaju vještinom umjetničkog izvođenja na violončelu. Na festivalu će uzeti učešće renomirani violončelisti:

dr. David Scheeps – vanredni profesor violončela na New Mexico University, USA
mr. Jeffrey Lastrapes – vanredni profesor violončela na Texas Tech University, USA
mr. Sandra Belić – redovni profesor violončela na Fakultetu Muzičke Umjetnosti-Beograd, Srbija

1. Muzička škola Tivat – 23.05.2019. 19h

mr. Jeffrey Lastrapes – violončelo – vanredni profesor na Texas Tech University, Texas USA
mr. Aleksej Molčanov – vanredni profesor MA na Cetinju

2. Dvorac kralja Nikole – Bar – 24.05.2019. 19h

Dr. David Shepps – violončelo – redovni profesor na New Mexico University, New Mexico, USA
mr. Bojan Martinovic – klavir – dekan MA na Cetinju

3. KIC Budo Tomovic – Podgorica – 26.05.2019. 19h

mr. Sandra Belić – violončelo – redovni profesor- FMU, Srbija
mr. Ljiljana Vukelja – klavir – vanredni profesor – FMU, Srbija

4. Muzej grada Perasta- 29.05.2019. 19h

Koncert učenika violončela osnovnih i srednjih muzičkih škola iz cijele Crne Gore

Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente „Andre Navara“ u Podgorici, koja je počela sa radom 1992. godine danas zauzima značajno mjesto u muzičkom životu Crne Gore. Škola je od osnivanja svojim radom i koncertnim aktivnostima stekla reputaciju elitne prosvjetne i kulturne ustanove. Preko 330 nagrada svjedoči o visokom nivou muziciranja učenika škole. Zbog svojih izuzetnih rezultata Škola je uvrštena u Asocijaciju Škola UNESCO-a (prva u Crnoj Gori).

“Violončelo Fest” ima za cilj da doprinese afirmaciji klasične muzike i violončela, muzičkog obrazovanja u našoj sredini, razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti i podsticaju internacionalnog dijaloga. Na jedan nov i jedinstven način, predstavljeno bi bilo violončelo, kao instrument, u svom najljepšem izdanju.

Send this to a friend