Grad

Radionica o novoj kulturnoj ruti spomenika posvećenih II svjetskom ratu u jugoistočnoj Evropi 14. maja u Podgorici

U okviru projekta WWII – MONUMENT SEE, 14. maja 2019. u Podgorici će se održati jednodnevna Regionalna radionica o novoj kulturnoj ruti spomenika posvećenih II svjetskom ratu u jugoistočnoj Evropi. Organizatori pozivaju zainteresovane da se prijave za učešće na radionici.

U okviru radionice će biti predstavljeni rezultati procesa izrade “Procjene spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata, u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda / kulturne maršrute u jugoistočnoj Evropi”.

Procjene spomeničkog nasljeđa nakon II sv. rata sproveli su istraživači u 6 ekonomija: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija. Osim individualnih istraživanja, na radionici će biti predstavljena i REGIONALNA procjena za razvoj novog regionalnog turističkog proizvoda: kulturne rute spomenika posvećenih II svjetskom ratu u jugoistočnoj Evropi.

Poziv za učešće na radionici upućen je akterima iz 6 ekonomija – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija, a među njima prvenstveno:

-lokalnim i nacionalnim turističkim organizacijama;
-turističkim operatierima;
-institucijama koje se brinu o spomeničkom nasljeđu;
-lokalnim samoupravama u zemljama jugoistočne Evrope
-udruženjima boraca i drugim organizacijama koje se brinu o spomenicima posvećenim II svjetskom ratu;
-organizacijama civilnog društva u regionu jugoistočne Evrope koje se već bave ili se mogu u budućnosti baviti nekim od segmenata u procesu razvoja turističkih ruta;
-pojedincima/kama i organizacije koji su se iz različitih uglova bavili istraživanjem spomenika posvećenih II svjetskom ratu
-stručnjacima/njama iz različitih oblasti (istorije, istorije umjetnosti, kulturne baštine, turizma, marketinga…) koji mogu doprinijeti procesu razvoja nove turističke rute;
-medijima zainteresovnim za temu;

Radionica će se održati u Hotelu Podgorica u Podgorici u utorak 14. maja 2019. u trajanju 10-16h (sa pauzom za ručak i kafe) a AGENDA će biti naknadno dostavljena.

Ukoliko želite da učestvujete na radionici popunite PRIJAVU. Za ograničen broj učesnika/ca organizatori mogu pokriti putne troškove.

Obezbijeđen je prevod sa engleskog jezika.

Dugoročni ciljevi projekta WWII-MONUMENTSEE su:

-razvijanje novog regionalnog turističkog proizvoda/ kulturne rute – spomenici nastali nakon II svjetskog rata – na području jugoistočne Evrope
-unapređenje (zapošljavanja i održivosti) regionalnog turizma na području jugoistočne Evrope, kroz razvoj novog turističkog proizvoda/ kulturne rute
-doprinos ekonomskom rastu regiona jugoistočne Evrope kroz jačanje regionalnog turizma i kulturnih ruta.

Send this to a friend