Grad

Senad Gačević gost tribine “Podgoričke priče”

Senad Gačević

Svako vrijeme žali što prošlost nije bila ažurnija i dalekovidija, pa budućnosti ostavila dovoljno podataka o svojim savremenicima da se napravi neka izvrsnija slika, od one, obično uniformisane – istorijske.

Upravo iz tog razloga je nastala tribina “Podgoričke priče” da potomcima ostavi u amanet onu prijemčiviju i istinitiju sliku o našim savremenicima, a koji će biti interesantni istoriji, jer su ostavili duboki trag u vremenu u kojem žive, ali i jasne putokaze i temelje za građenje kulture, umjetnosti ili bilo kojeg stvaralaštva, jer “Podgoričke priče” pričaju i bilježe (uživo i audio za sada, a sjutra i digitalno i štampano) ono što naši gosti nijesu imali prilike da kažu u oficijelnim intervjuima ili biografijama; a to će Senad Gačević reći publici i jednom od najrelevantnijih i najupućenijih novinara kad je u pitanju savremena kultura u Podgorici – Vanji Kovačeviću – 26. februara u sali DODEST u 20 sati.

Senad Gačević je rođen 1962. godine u Titogradu. Osnovnu, nižu i srednju muzičku školu završio je u Titogradu. Na Muzičkoj akademiji u Titogradu završio je studije Opšte muzičke pedagogije i studije Kompozicije u klasi profesora Željka Brkanovića. Poslijediplomske studije iz oblasti kompozicije završio je na Konzrvatorijumu ”Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi u klasi profesora Nikolaja Sideljnjikova.

Još kao student bio je predstavnik Muzičke akademije na Susretima muzičkih akademija SFRJ više različitih disciplina. Godine 1982. na Jugoslovenskom takmičenju iz oblasti Solfeđa u Ljubljani osvojio je drugu nagradu. Na Susretima 1984. godine u Titogradu u okviru sesije studenata muzikologije, etnomuzikologije i pedagoško – teorijskih odsjeka analitički je predstavio Klavirski koncert hrvatskog kompozitora Željka Brkanovića. U okviru Susreta studenata muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Zagrebu njegove ”Varijacije na jednu crnogorsku temu“ za klavir izveo je istaknuti poljski pijanista profesor Marijan Mika. Njegova Sonata za klavir izvedena je na susretima studenata umjetničkih fakulteta SFRJ ”Zajedno 86“ u Sarajevu, a izvela ju je makedonska pijanistkinja Jelena Dimovska. Kompozicija ”Pet narodnih – odzvuci“ za alt i tenor saksofon i magnetofonsku traku izvedena je takođe na Susretima muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Skoplju. Izvođači su bili saksofonisti Saša Nestorović i Matjaž Drevenšek. U okviru predstavljanja katedre za Kamernu muziku i katedre za Kompoziciju Konzervatorijuma ”Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi su izvedene kompozicije “Tokata” za klavir, ”Stilske vježbe“ za duvački kvintet i “Četiri komada – Posvete“ za trombon i klavir.

Po povratku sa poslijediplomskih studija (1991) nekoliko mjeseci je bio zaposlen kao profesor Kontrapunkta i Istorije muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Podgorici, gdje ostaje angažovan nekoliko godina kao honorarni predavač i nakon izbora u zvanje asistenta na Muzičkoj akademiji (1992). Kao asistent pokrivao je grupu stručno – teorijskih predmeta – Polifonija, Fuga, Muzički oblici, Tonski slog sa aranžiranjem, Muzički instrumenti. U zvanje docenta 1996. izabran je za predmete Polifonija, Fuga i Tonski slog, a u zvanje vanrednog profesora 2002. za predmete Kontrapunkt i Aranžiranje. Sada je redovni profesor za predmete Kontrapunkt, Aranžiranje i Metodika stručno – teorijske nastave.

Profesor Senad Gačević u posljednje više od tri decenije predstavlja jednu od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života uopšte u Crnoj Gori. Rezultati njegovog rada kao kompozitora, muzičkog pedagoga, organizatora muzičkog života, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, kao i njegov angažman na zaštiti i promociji nacionalnog stvaralaštva Crne Gore, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke i kulture uopšte kod nas. Važan je njegov angažman i doprinos u razvoju civilnog građanskog društva u Crnoj Gori.

 

Send this to a friend