Grad Predavač mr JELENA JOVANOVIĆ-NIKOLIĆ

Tribina Pozorišna muzika u Crnoj Gori 11. novembra

Ilustracija

Tribina ,,Pozorišna muzika u Crnoj Gori“,  biće održana u ponedjeljak, 11. novembra u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.  Predavač je mr Jelena Jovanović-Nikolić, a organizator događaja Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.

Mr Jelena Jovanović-Nikolić (Nikšić, 21. 2. 1987) završila je Srednju muzičku školu Stanković (klavirski odsjek) u Beogradu i muzikologiju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Doktorske studije završava na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu sa temom Uloga muzike u kodiranju nacionalne kulture i identiteta u Crnogorskom narodnom pozorištu. U svom muzikološkom radu bavi se primijenjenom muzikom u Crnoj Gori.

Od 2009. godine zaposlena je u Muzičkom centru Crne Gore kao PR menadžer. Učestvovala je u organizaciji preko 350 koncerata najznačajnijih umjetnika iz zemlje i inostranstva. Autor je muzikoloških programa za koncerte Crnogorskog simfonijskog orkestra, kataloga Međunarodnog festivala A tempo, Međunarodnog Nikšić guitar festivala. Aktivno (od 2009. godine) piše prikaze koncerata klasične muzike u dnevnom listu Pobjeda.

Njena knjiga Filmska muzika Borislava Tamindžića objavljena je u izdanju Muzičkog centra Crne Gore. Kourednik i koautor je (drugi od dva) knjige Crnogorski simfonijski orkestar – prva decenija, kao i autor brojnih muzikoloških tekstova u naučnim časopisima i zbornicima. Njeni naučni radovi objavljivani su u međunarodnim zbornicima i časopisima, između ostalih u: muzikološkom zborniku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Međunarodnom naučnom zborniku FILUM, AM Journal of Art and Media Studies, Camera Lucida.

U sklopu programa Music Up Close Network/Creative Europe održala je prve Razgovore pred koncert (Pre-Talk Concert), uoči premijernog izvođenja Verdijevog Rekvijema u Crnoj Gori.

Učestvovala je u dokumentarnom filmu Muzika na crnogorskom dvoru, koji je realizovan od strane Nacionalnog javnog servisa RTCG.

Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, na sjednici održanoj 6. juna 2019. godine, imenovalo je za člana Odbora za muzičke umjetnosti.

Kao istaknuti stručnjak iz prakse, angažovana je na Muzičkoj akademiji na Cetinju od 2016. godine.

M.D.

Send this to a friend