Hronika

Bezbjednost na području Luke Bar zajednička briga i interes svih institucija sistema

U “Luka Bar”AD danas je održan sastanak na kojem se analiziralo postojeće stanje i razgovaralo o pravcima unapređenja bezbjednosti na području Luke Bar. Na sastanku je konstatovano da je bezbjednost na području najveće državne luke, zajednička briga i interes svih institucija sistema.

“Samo integrisanim pristupom i međusobnom saradnjom moguće je postojeće stanje unaprijediti i dovesti na viši nivo. Izraženo je uvjerenje da su do sada preduzete aktivnosti, kao i one koje su u planu, najbolji pokazatelj pozitivnih promjena”, navodi se u saopštenju kabineta izvršnog direktora Luke Bar.

Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dejan Vukšić, direktor Uprave poreza i carina, Aleksandar Damjanović, direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Safet Kočan, direktor Uprave za inspekcijske poslove Ilir Harasani i pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević. Sa direktorima državnog bezbjednosnog sektora, u ime ” Luka Bar” AD razgovarali su predsjednica Odbora direktora Slađana Perišić, zamjenik Predsjednice Savo Vujošević, izvršni direktor Ilija Pješčić, pomoćnik izvršnog direktora Deda Đelović i oficir bezbjedsnosti Mladen Bulatović.

 

Send this to a friend