Hronika ZBOG UBISTVA STRICA I RANJAVANJA BRATANIĆA

Boljeviću i pravosnažno 17 godina zatvora

Ilustracija

Apelacioni sud pravosnažno je osudio Zorana R. Boljevića na 17 godina zatvora zbog ubistva strica Slavka Boljevića i ranjavanja bratanića Alekse Boljevića 22. avgusta 2016. godine.

Drugostepeni sud je ovom odlukom potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, koju je izreklo krivično vijeće sudije Predraga Tabaša, pišu Dnevne novine.

Boljević je, prema navodima optužnice, nakon svađe, iz pištolja ispalio hitac u Slavka Boljevića koji ga je pogodio u desni bočni trbušni predio, a zatim je ispalio i hitac koji je pogodio Aleksu Boljevića u lijevi slabinski predio.

Sudija Tabaš je u obrazloženju presude kazao da je sud na osnovu činjenične građe, utvrdio da je okrivljeni Boljević izvršio krivično djelo.

“Okrivljeni je postupao sa direktnim umišljajem. Bio je ubjeđenja da mu je nanesena nepravda od Slavka Boljevića i suda. Nije bilo grubog vrijeđanja od strane oštećenih. Olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne je to što ranije nije bio osuđivan. Kazna od 17 godina zatvora je srazmjerna stepenu krivice”, rekao je Tabaš, obrazlažući presudu, koju je prihvatio Apelacioni sud.

U obrazloženju Apelacionog suda se navodi i da je prvostepeni sud pravilno na strani optuženog kao olakšavajuću okolnost cijenio njegov raniji život neosuđivanost.

“Viši sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio i starosnu dob optuženog. Kada se imaju u vidu navedene olakšavajuće okolnosti, kao i činjenica da na strani optuženog nije bilo otežavajućih okolnosti van elemenata bića predmetnog krivičnog djela, to je i po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni Viši sud optuženom za izvršeno krivično djelo pravilno odmjerio kaznu zatvora u trajanju od 17 godina. Kazna je, i po nalaženju ovog suda, srazmjerna stepenu krivice optuženog i težini počinjenog krivičnog djela i ista predstavlja onu kaznu koja je neophodno potrebna da se ostvari svrha kažnjavanja, kako optuženi ubuduće ne bi vršio krivična djela”, zaključuje se u obrazloženju Apelacionog suda.

Send this to a friend