Hronika

Crna Gora otvorena za projekte u oblasti unutrašnjih poslova sa TIKA-om

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić primio je u posjetu koordinatora Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Crnoj Gori Muhameda Unala.

Nuhodžić je ovom pilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, ističući podršku Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju u realizaciji važnih infrastrukturnih projekata, kao i značajnu pomoć u usavršavanju policijskih službenika, kroz program Međunarodne policijske edukacije.

Podsjetio je na nedavno potpisani Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama sa  Turskom, te u tom svjetlu naglasio da postoji prostor za nove modalitete saradnje u oblasti vanrednih situacija, s posebnim fokusom na opremu i sredstva za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, požara i drugih hazarda.

Koordinator Muhamed Unal je saopštio da je TIKA produžena ruka pomoći Turske u svim segmentima potrebnim za razvoj jedne države, ističući da je namjera ove agencije da u Crnoj Gori u narednom periodu posebnu pažnju posveti projektima edukacija za službenike, kako bi kroz obuke i razmjenu znanja sa turskim ekspertima unaprijedili svoje vještine i sposobnosti.

Na sastanku je iskazano uvjerenje da će se trend dobrih odnosa nastaviti i ubuduće, s akcentom na inicijative u oblastima vanrednih situacija i policijske saradnje.

Send this to a friend