Hronika

Dobri rezultati u očuvanju bezbjednosti i sigurnosti na moru

Poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, zajedničke aktivnosti su realizovane sa visokim stepenom profesionalnosti pa je uz blagovremenu reakciju pri realizaciji konkretnih radnji ostvaren rezultat održavanja povoljnog stepena sigurnosti i bezbjednosti na moru u okviru pomorske plovidbe i zaštite mora, ocijenjeno je na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije – Sektora granične policije, Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore – Mornarice Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

“Konstatovano je da su, osim redovnih i prioritetnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, Sektor granične policije, Mornarica Vojske  Crne Gore i Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, shodno pomenutom Sporazumu i na osnovu poslovnika rada Zajedničkog operativnog tima, realizovali veliki broj zajedničkih aktivnosti u proteklom periodu, naročito u vremenu trajanja epidemije Covid 19”, saopštili su iz Uprave policije.

Takođe, kako dodaju, ostvarena saradnja kroz zajednički nadzor mora, jezera i rijeka je u velikoj mjeri pomogla graničnoj policiji u slučajevima sprječavanja pokušaja nezakonitih radnji, prvenstveno kroz korišćenje postojećih osmatračkih sistema Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore.

Razgovarano je o trenutnom stanju i očekivanjima u periodu nastupajuće ljetnje turističke sezone kada je riječ o nadzoru mora, rijeka, jezera, luka i priobalnog dijela.

“Aktivnostima lučkih kapetanija i inspekcija sigurnosti i bezbjednosti na moru, koje su sprovođene u saradnji sa službenicima Sektora granične policije ostvaren je značajan broj kontrola na moru koje su, pored utvrđivanja poštovanja Zakona o graničnoj kontroli, imale za cilj i utvrđivanje poštovanja propisa iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe, čime je dat značajan doprinos većem stepenu poštovanja navedenih propisa”, navode oni.

Navedenim aktivnostima je primjena Sporazuma doprinijela i sprovođenju Nacionalnog plana traganja i spašavanja na moru i hitnog reagovanja u slučaju zagađenja sa plovnih objekata, što se ogleda u uspješno realizovanim akcijama, koje su za rezultat imale spašavanje ljudskih života i imovine na moru, te sprječavanje zagađenja mora sa plovnih objekata.

“Na osnovu analiza rizika i dosadašnjih aktivnosti postojećih resursa, a u cilju podizanja efikasnosti na još viši nivo, od strane članova Zajedničkog operativnog tima je za period nastupajuće ljetnje sezone uz praćenje mjera koje definiše Nacionalno koordinaciono tijelo, dogovoren nastavak zajedničkih radnji, operativnih i taktičkih postupaka koje će bez sumnje doprinijeti kvalitetnom nadzoru mora, rijeka, jezera, luka i priobalnog dijela, kroz praćenje ulaska svih plovila u naše teritorijalne vode, kroz blagovremenu reakciju naših plovila prema sumnjivim kretanjima, kroz kvalitetan rad na kontroli svih lica i plovnih sredstava u našim lukama, kroz blagovremu reakciju u slučajevima traganja i spašavanja na moru”, zaključuju iz Uprave policije.

Send this to a friend