Hronika

Evropski sud o predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore: Postupci trajali prekomjerno

Evropski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore, ocijenivši da je u predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”, zbog čega je dosudio podnosiocima predstavke isplatu 3.800 eura na ime nematerijalne štete, troškova i izdataka.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić danas je saopštila da navedeni predmet obuhvata tri predstavke i to Raspopović protiv Crne Gore, Bulatović i Đukić protiv Crne Gore i Gardašević protiv Crne Gore, ali je u konkretnom slučaju zbog istog činjeničnog i pravnog stanja, Evropski sud smatrao prikladnim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

Ona je istakla da su sve tri predstavke Kancelariji zastupnika komunicirane kao WECL predmeti („well established case-law“), pa ih je Evropski sud ispitivao u odnosu na dužinu trajanja postupka u konkretnim predmetima koji su se vodili pred nacionalnim organima.

“Evropski sud je u navedenoj presudi ponovio da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procijenjena u svijetlu okolnosti predmeta i u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioce predstavke”, navela je Pavličić.

Kako je dodala, prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Evropski sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao ubijediti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i osnovanosti te žalbe.

“Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Evropski sud je smatrao da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”, zbog čega je utvrdio povredu Konvencije i dosudio svakom podnosiocu predstavke novčani iznos na ime nematerijalne štete, troškova i izdataka i odbacio ostatak zahtjeva podnosilaca predstavke za pravičnim zadovoljenjem”, kazala je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom.

Precizirala je da se u predmetu Raspopović protiv Crne Gore podnosilac predstavke žalio na prekomjernu dužinu trajanja parničnog postupka koji je pokrenut 16. septembra 2003. godine pred Osnovnim sudom u Podgorici, a okončan presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 9. juna 2011.

“Evropski sud je utvrdio da se u konkretnom predmetu, dužina postupka ima računati od 3. marta 2004.godine, tj. od dana stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru, pa je ispitujući okolnosti predmeta, utvrdio da je dužina parničnog postupka u trajanju od sedam godina, tri mjeseca i šest dana na tri nivoa nadležnosti bila očigledno prekomjerna, zbog čega je utvrdio povredu Konvencije. Podnosiocu predstavke je po tom osnovu dosudio pravično zadovoljenje u iznosu od 900 eura na ime nematerijalne štete i 500 eura na ime troškova postupka”, istakla je Pavličić.

U predmetu Bulatović i Đukić protiv Crne Gore tri podnosioca predstavke su se žalila na prekomjerno trajanje parničnog postupka koji je trajao od 28. januara 1988. godine kada su podnijeli tužbu Opštinskom sudu u Titogradu, a okončan presudom Vrhovnog suda Crne Gore 09. maja 2012.godine.

“Evropski sud je utvrdio da se u konkretnom predmetu, dužina postupka ima računati od 3. marta 2004. godine, tj. od dana stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru, pa je ispitujući okolnosti predmeta, utvrdio da je dužina ostavinskog postupka u trajanju od osam godina, dva mjeseca i šest dana na tri nivoa nadležnosti bila očigledno prekomjerna. Zbog navedenih okolnosti utvrdio je povredu Konvencije i po tom osnovu dosudio pravično zadovoljenje u iznosu od po 1.200 eura na ime nematerijalne štete i 100 eura na ime troškova postupka”, dodala je.

U predmetu Gardašević protiv Crne Gore podnositeljka predstavke se žalila na prekomjernu dužinu trajanja parničnog postupka koji je pokrenut 27. marta 1998. godine pred Osnovnim sudom u Podgorici, a okončan presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 23. oktobra 2012.

“Evropski sud je utvrdio da se u konkretnom predmetu, dužina postupka ima računati od 3. marta 2004. godine, tj. od dana stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru, pa je utvrdio da je dužina parničnog postupka u trajanju od osam godina, sedam mjeseci i 21 dan na 3 nivoa nadležnosti bila očigledno prekomjerna, zbog čega je utvrdio povredu Konvencije. Podnositeljki predstavke je po tom osnovu dosudio pravično zadovoljenje u iznosu od 1.000 eura na ime nematerijalne štete i 100 eura na ime troškova postupka”, navela je Pavličić, zaključujući da je navedena presuda postala pravosnažna danom donošenja i da protiv nje nije dozvoljena žalba.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
NimetaVeka kanarinka
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Nimeta
Gost
Nimeta

Op, op. 90% predmeta izgubi CG u Strazburu, koliko je to u parama?

Veka kanarinka
Gost
Veka kanarinka

Čudi me to od Vekinog krivosuđa.

Send this to a friend