Hronika

IA: MUP obučava kadrove koji nemaju perspektivu da se zaposle

Ilustracija

Nastavkom procedure za izbor kandidata za “brzi kurs za policajce” država ulaže u obuku kadrova koji nisu potrebni i za koje se ne zna ni kada, ni kako će biti zapošljeni, jer generacije “akademaca” već čekaju na posao u policiji, saopštili su danas iz Instituta alternativa.

U tom nevladinom udruženju ističu da je u toku provjera zdravstvene sposobnosti 270 kandidata koji su ispunili uslove za pohađanje obuke Ministarstva unutrašnjih poslova za “osposobljavanje za rad u policiji”, od kojih će 60 biti primljeno na obuku.

“Uporedo sa tim Policijska akademija obrazuje generacije akademaca čije školovanje košta 15.000 eura po polazniku. Navedena tromjesečna obuka MUP-a je mimo svih Vladinih odluka i započeta je prije tačno godinu dana objavljivanjem javnog poziva za polaznike obuke”, navode u IA.

Tada su, naglašavaju, iz IA ukazali da se poziv kosi sa svim strateškim dokumentima i smjernicama koje je Vlada usvojila na predlog samog MUP-a.

“Konkretno, Vladini dokumenti (Strategija razvoja Uprave policije, Akcioni plan za njeno sprovođenje i Analiza stanja, prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika) ukazuju na višak zaposlenih u policiji, kao i na potrebu da se ne zapošljavaju policajci sa nižim stepenom obrazovanja od Policijske akademije. U njima se precizno navodi da treba izmijeniti zakone i propisati da najniži stepen kvalifikacije obrazovanja bude Akademija a ne srednja škola, što je nivo obrazovanja prihvatljiv za MUP-ovu obuku”, dodaju u Institutu alternativa.

Kako kažu, od tog poziva do septembra ove godine, prijavljeni kandidati su čekali na nastavak procedure, koja je sada i nastavljena.

“Da paradoks bude još veći, u međuvremenu je stupila na snagu Vladina zabrana zapošljavanja zasnivanjem radnog odnosa i na neodređeno i na određeno vrijeme u svim organima državne uprave i javnim ustanovama do 1. jula 2019. godine u skladu sa Planom optimizacije javne uprave”, ukazuju u IA.

Kao izuzetak od zabrane Iz Plana optimizacije već je 31 akademac VIII generacije, nakon posebne Informacije koju je MUP uputio Vladi u julu ove godine, zapošljen u policiji bez javnog oglašavanja.

“U julu je takođe već upisana XII generacija budućih policajaca. To znači da će tokom naredne dvije godine četiri generacije od skoro 200 akademaca biti spremno za zapošljavanje u MUP-u po automatizmu (bez oglasa), u skladu sa novim rješenjem iz predloga zakona o unutrašnjim poslovima”, kažu u Instititu Alternativa.

Međutim, ističu u tom nevladinom udruženju, novim rješenjima koja sada predlaže MUP nije predviđeno samo zapošljavanje akademaca po automatizmu, već se i zabranjuje zapošljavanje lica sa nižim obazovnim nivoom od Policijske akademije.

“Zbog svega navedenog, nejasno je zašto se obučavaju kadrovi koji nemaju izgleda da tu obuku i primjene jer neće ispunjavati uslove da se zaposle u policiji. Konačno, najavljenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore nije predviđen beneficirani radni staž za policijske službenike. To znači da će prirodni “odliv” kadrova ići usporeno, te u višegodišnjoj perspektivi neće biti toliko slobodnih radnih mjesta koliko se obučava kadrova”, smatraju u IA.

Zato su pozvali ministarstvo da ozbiljnije shvati sopstvena strateška dokumenta i sprovodi politike koje će pomoći policiji da uspješnije funkcioniše i da ima najkvalitetnije kadrove, što se, poručuju, neće postići “brzim kursevima”.

Send this to a friend