Hronika

Istraživanje: Mali broj organizacija u Crnoj Gori se bavi pitanjem ekstremnog nasilja

Forum mladi i nefomalna edukacija – Forum MNE predstavio je danas, u EU info centru istraživanje Civilno društvo u prevenciji i suzbjanju nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana. Istraživanje je pokazalo da se samo mali broj organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori direktno bavi pitanjem nasilnog ekstremizma.

“Nedostatak kapaciteta, neizvjesna finansijska održivost i neprilagođenost programa potrebama zajednice samo su neki od problema sa kojim se suočavaju crnogorske OCD u oblasti suzbijanja i prevencije nasilnog ekstremizma (P/SNE). Situacija nije drugačija ni u regionu Zapadnog Balkana (ZB). U većini zemalja ZB vlasti prepoznaju značaj OCD u oblasti P/SNE. OCD su često bolje informisane o situaciji na terenu, imaju direktnu komunikaciju sa građanima i u boljoj su poziciji da sprovode programe prevencije”, navode iz Foruma mladih.

Ipak, kako naglašavaju, prisutno je i uvjerenje da je oblast P/SNE prvenstveno odgovornost države, posebno imajući u vidu ograničene kapacitete OCD, posebno onih koje djeluju na lokalnom nivou.

“Finansiranje međunarodnih donatora u oblasti P/SNE uglavnom je bilo usmjereno na dobro razvijene organizacije, koje imaju kapaciteta i iskustva u ispunjavanju često komplikovanih procedura vezanih za programe finansijske podrške. Ovaj trend počinje da se mijenja, jer donatori sve više podstiču mehanizme “malih grantova” i drugih sličnihprograma, koji omogućavaju podršku malim, nerazvijenim organizacijama”, dodaju oni.

S druge strane OCD kao izazov navode i nedostatak finansijske podrške institucija za finansiranje programa i aktivnosti u oblasti P/SNE, što je dovelo do prevelikog oslanjanja na programe međunarodne pomoći za specifične aktivnosti.

Ti programi često nijesu povezani sa nacionalnim P/SNE strategijama i akcionim planovima što vodi ka neodrživosti, jer ih ni OCD ni lokalne institucije ne smatraju „svojim”.

“U regionu ZB kreirana je specifična slika ekstremizma i on se često samo vezuje za ISIS i druge islamističke grupe. Vlasti u regionu ne pokazuju isti stepen zabrinutosti prema desničarskom ekstremizmu, iako ga brojni sagovornici u istraživanju vide čak, i kao veću prijetnju. Ni međunarodni programi podrške nijesu usmjereni na suzbijanje desničarkog  ekstremizma, pa je rad OCD uglavnom fokusiran samo na oblik nasilnog ekstremizma, koji se vezuje za ISIS. To za posljedicu može imati izolaciju pojedinaca ili grupe pojedinaca koja njihovu radikalizaciju može učiniti vjerovatnijom”, objašnjavaju iz Foruma.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
EL_Gordo
Gost
EL_Gordo

Ekstremno nasilje je kad skaces iz aviona sa zenom i davis prije otvaranja padobrana…

NIKŠIĆKO
Gost
NIKŠIĆKO

ali ih zato ima mnogo koje ga sprovode 👌🍺

Send this to a friend