Hronika

Montenegro Airlines dobio Božovića na sudu, mora da im plati 69.000 eura

Nacionalni avioprevoznik Montenegroerlajnz MA dobio je na sudu skoro 69.000 eura od Fudbalskog kluba Zeta, na čijem je čelu biznismen Radojica Rajo Božović. To se može vidjeti u presudi sudije Osnovnog suda u Podgorici Arsenija Gatolina, u koju je Dan imao uvid.

U presudi piše da Božovićev klub na ime glavnog duga treba Montenegroerlajnzu da isplati 67.000 eura.

“Radi se o iznosu od 32.000 eura, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 4. jula 2012. godine i iznosu od 35.000 eura, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 18. jula 2012. godine do konačne isplate, sve prednje u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja”, piše u presudi.

Prvostepena odluka u tom predmetu donijeta je u oktobru prošle godine. Dodaje se i da se tužena strana presudom obavezuje da nacionalnoj aviokompaniji, na ime troškova parničnog postupka, isplati 1.785 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Montenegroerlajnz je protiv Božovićevog kluba podnio tužbu jer je tvrdio da prije nekoliko godina nijesu izvršili obaveze, koje su shodno ugovoru imali.

FK Zeta je sa Montenegroerlajnzom bila u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o čarteru br. 1807/12 od 17. jula 2012. godine i ugovora o čarteru br.0407/12. Tim ugovorima se Montenegroerlajnz obavezao da FK Zeta stavi na raspolaganje jedan ili više aviona u skladu sa rokovima i uslovima predviđenim pomenutim ugovorom.

Aneksima br.1 navedenih ugovora precizirani su datumi predviđenih letova.

“Predmetnim ugovorima precizirano je da će zakupac platiti cijenu čartera od 35.000 eura, odnosno 32.000 eura, te je predviđeno da će se uplata potvrditi slanjem SWIFT izvještaja izdatog od strane zvanične banke zakupca čartera, i da će se plaćenje izvršiti do 4., odnosno 18. jula, po osnovu čega je tuženom i ispostavljena faktura br. 2012/03/C02/150 i br. 2012/03/ C02/149. Uvidom u knjigovodstveno stanje, kako tužilac dalje navodi, utvrđeno je da tuženi nije izmirio svoja dugovanja, zbog čega je shodno čl. 119 ZOO-a dužan da izvrši svoju obavezu i nadoknadi štetu u vidu kamata”, piše u presudi.

26 Komentara na "Montenegro Airlines dobio Božovića na sudu, mora da im plati 69.000 eura"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend