Hronika

MUP intenzivirao aktivnosti na uspostavljanju sistema za automatsku razmjenu podataka

Jovana Mijović

U odnosu na privremena mjerila iz pregovaračkog poglavlja 24, a u cilju unapređenja saradnje u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala, korupcije i drugih krivičnih djela, Ministarstvo unutrašnjih poslova intenziviralo je aktivnosti na uspostavljanju sistema za automatsku razmjenu podataka, saopšteno je iz MUP-a.

Riječ je o sistemu definisanom Sporazumom za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala koji su 2021. godine potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova (Uprava policije), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Uprava prihoda i carina i Uprava za katastar i državnu imovinu), Vrhovni sud Vrne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet, Centralna banka Crne Gore i Sektor za finansijsko- obavještajne poslove Uprave policije.

Državna sekretarka MUP-a Jovana Mijović, koja je na čelu pregovaračkog poglavlja 24 istakla je: „Primjena ovog Sporazuma predstavlja snažan korak naprijed u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, a automatska razmjena podataka, informacija, kao i direktni pristup podacima omogućiće svim organima za spovođenje zakona još efikasnije djelovanje na polju borbe protiv svih oblika kriminala.“

Sporazumom je predviđen razvoj web servisa i uspostavljanje komunikacione infrastrukture između potpisnika, a u cilju što veće nezavisnosti navedenog sistema MUP je izvršio optičko povezanje institucija (osim UIKS-a) i postavio uređaje za ostvarivanje sigurne komunikacije (VPN).

MUP je pokrenuo i proceduru izrade nove aplikacije za pretrage koja će službenicima Uprave policije u jednoj aplikaciji prikazati objedinjene podatke svih institucija. Takođe, sa radom je počela i međuresorska radna grupa za unapređenje automatske razmjene podataka, koja u roku od 3 mjeseca treba da sagleda sistem i predloži njegovo unapređenje.

Send this to a friend