Hronika

MUP sproveo obuku za instruktore za gašenja požara u zatvorenim prostorima

Foto: MUP

U Trening centru za zaštitu i spašavanje u Podgorici uspješno je završena šestodnevna obuka za instruktore za gašenje požara u zatvorenim prostorima. Ova obuka sprovedena je, u periodu od 27. novembra do 2. decembra 2022. godine, u sklopu projekta “SAFE TOGETHER – Prevencija rizika u prekograničnom području”, koji finansira EU kroz IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

“Obuku za instruktore za gašenje požara u zatvorenim prostorima pohađalo je ukupno devet vatrogasaca-spasilaca iz tri države i obuhvatala je osposobljavanje polaznika za razumijevanje razvoja požara u zatvorenom prostoru koristeći simulator za gašenje požara u zatvorenom prostoru koji koristi “A” klasu goriva, a koji je izgrađen na poligonu za obuku u Rogamima”, saopšteno je iz MUP-a.

Obuka se odnosila na sigurno  korištenje simulatora koji se koristi za prikaz više varijabli razvoja požara uz primjenu primjenjivih taktičkih pristupa kontroli razvoja požara, uz korištenje raspoloživih vatrogasnih armatura i tehnika.

“Nakon uspješno sprovedene obuke, svi polaznici su imali prezentacije na teme koje su obrađene tokom obuke na kojima su pokazali nivo usvojenih znanja, nakon čega su im uručeni međunarodno priznati sertifikati o uspješnom pohađanju obuke”, navodi se u saopštenju.

Obuku su održali  licencirani instruktori iz Hrvatske vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije iz Vatrogasne škole u Rijeci, koji imaju veliko iskustvo u obukama iz ove oblasti i koji su tokom šest dana prikazali i obradili sve tehnike i taktike korišćenja simulatora za gašenje požara u  zatvorenom prostoru.

“Napominjemo da je ova obuka drugi edukativni događaj koji je održan u novom Trening centru u Podgorici. Prvi je bio trodnevni modul Trening za voditelje potraga u nepristupačnim terenima, održan u periodu od 4. do 6. novembra 2022. godine, a u periodu od 14. do 17. decembra svi polaznici obuka i predstavnici službi zaštite i spašavanja učestvovaće na dvodnevnoj završnoj demonstracionoj vježbi u Gradu Daruvaru”, ističu u saopštenju.

Projekat SAFE TOGETHER sprovodi Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (vodeći partner) u partnerstvu sa Gradom Gradiška (Bosna i Hercegovina) i Gradom Daruvar (Republika Hrvatska). Projekat se fokusira na jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

” Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.276.113,89  eura, od čega je doprinos Evropske unije 1.084.696,79 eura, ili 85% ukupnih projektnih troškova. Za Crnu Goru opredijeljeno je 519.961,54 eura, od čega EU finansira 441.967,30 eura”, zaključuju u saopštenju.

 

 

 

Send this to a friend