Hronika

Nadležne institucije moraju dati doprinos ostvarenju konkretnih rezultata

Sve nadležne institucije moraju dati maksimalan doprinos ostvarenju konkretnih i mjerljivih rezultata koje Strategija predviđa u pravcu snaženja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti crnogorskog pravosuđa, ocijenjeno je na sastanku na kojem su predstavnicima nadležnih državnih institucija predstavljeni Strategija reforme pravosuđa (2019-2022) i Akcioni plan za period 2019-2020, održan je danas u Podgorici.

Sastanak je organizovan uz podršku projekta EUROL2, u cilju upoznavanja predstavnika svih nadležnih institucija zaduženih za sprovođenje Strategije i Akcionog plana sa strateškim i operativnim ciljevima reforme pravosuđa, kao i najznačajnijim aktivnostima za njihovu implementaciju.

U uvodnom dijelu sastanka učesnicima su se obratili Marijana Laković Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Ivica Stanković, v.d. Vrhovnog državnog tužioca i predsjednik Tužilačkog savjeta.

Učesnici koordinacionog sastanka bili su predstavnici Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, članovi Sudskog i Tužilačkog savjeta, predsjednici sudova, rukovodioci državnih tužilaštava, predstavnici Centra za obuku u sudstvu i Državnom tuzilastvu, Advokatske i Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije iz civilnog sektora, kao i predstavnici EUROL-a.

Send this to a friend