Hronika

Nastavnici sa Policijske akademije štrajkuju dva mjeseca, tvrde da neće odustati

Već je prošlo dva mjeseca kako nastavnici sa Policijske akademije kroz štrajk upozorenja svakodnevno podsjećaju nadležne na probleme koji ni do današnjeg dana ne izazivaju njihovu pažnju, saopštili su iz štrajkačkog odbora. Ističu da će biti uporni i istrajni u zahtjevima do konačnog rješavanja njihove situacije i da će dalje insistirati da se obaveza poštovanja pravila i zakona jednako odnosi na sve.

“Nezakonite aktivnosti Direktora koje su ustanovljene od strane prosvjetne inspekcije, koja je dala nalog i obavezala ga da ih u roku od mjesec dana otkloni, ne predstavljaju za Direktora obavezujući čin jer njemu ne pada na pamet da po nalogu inspekcije i postupi. Nalaz inspekcije je izvršan i bilo kakav naknadni postupak ne odlaže njegovo izvršenje”, naglašavaju oni.

Kako ističu, rok od mjesec otklanjanje nepravilnosti je već odavno prošao, a podsjećaju da je direktor Akademije morao u tom roku da inicira i omogući donošenje poslovnika o radu Nastavničkog vijeća kao i da poništi odluke koje su donesene 15. januara na fantomskoj sjednici Nastavničkog vijeća na kojoj su spoljnji saradnici razrješavali naše predstavnike u Upravnom odboru i birali neke druge.

“Prosvjetna inspekcija je dužna da nakon isteka ovog roka ostvari uvid u otklanjanje uočenih nezakonitosti i shodno tome preduzme i druge mjere iz svoje nadležnosti. Nepostupanje po nalazu prosvjetne inspekcije od strane Direktora je dovoljan razlog da, u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, član 83, Ministarstvo prosvjete pokrene postupak za njegovo razrješenje. Očekujemo da će prosjetna inspekcija do kraja odraditi svoj posao”, poručuju oni.

U iščekivanju konačnog rješenja, organi upravljanja Akademije su, kako tvrde nastavnici, u potpunoj blokadi.

“Sjednica Upravnog odbora nije sazvana još od januara iako su već odavno prošli rokovi za usvajanje finansijskog izvještaja za prošlu godinu, a takođe je potrebno donijeti i neke druge odluke značajne sa stanovista daljnjeg rada Akademije. Ovo nije slučajno jer je već u najavi reakcija pojedinih članova Upravnog odbora na dosadašnja zbivanja na Akademiji koji neće dozvoliti da budu nevoljni saučesnici Direktorovog nezakonitog postupanja”, dodaju oni.

Nastavnici Akademije već su, kako naglašavaju, jasno dali do znanja da neće više učestvovati u radu Nastavničkog vijeća dok se ne otklone svi nedostaci i nezakonitosti ustanovljene od strane prosvjetne inspekcije i dok im se ne dostave svi zapisnici sa prethodno realizovanih sjednica koji, ni do današnjeg dana, nijesu dostavljeni na uvid i razmatranje.

“Direktor uporno pokušava da zakaže nove sjednice Nastavničkog vijeća na kojima bi se odlučivalo o tekućim pitanjima ponasajući se kao da se prethodne sjednice i nijesu održale. Napominjemo da su one, između ostalih nezakonitih postupanja, bile razlog za stupanje u štrajk dijela nastavnog osoblja nakon čega su i nezakonito suspendovana naša četiri nastavnika”, tvrde iz štrajkačkog odbora.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Ljuta
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Ljuta
Gost
Ljuta

Kad se ovi uhvate vlasti ..kumuuuuu

Send this to a friend