Hronika

Od 2.360 prijavljenih za krivična djela 156 su povratnici

Ilustracija, foto: Pixabay

Shodno izvještaju o radu Osnovnog tužilaštva u Podgorici, u godini koja je za nama kriminalitet je bio u porastu i to za 62,20 odsto u odnosu na 2017. godinu, prenose Dnevne novine.

Naime, u 2018. godini podnesene su ukupno 4.094 krivične prijave protiv punoljetnih osoba, maloljetnih i nepoznatih, dok je u 2017. godini podneseno ukupno prijava protiv njih 2.524.

“Od ukupno 2.360 prijavljenih punoljetnih lica, 156 lica su izvršila krivična djela kao povratnici. Kriminalistički aspekt krivičnih djela sa stanovišta taktike i metodike otkrivanja krivičnih djela ukazuje da je najveći broj krivičnih djela rasvijetljen zajedničkim radom državnih tužilaca i ovlašćenih policijskih službenika, tako da je Uprava policije u izvještajnom periodu podnijela krivičnih prijava protiv 1.606 lica, od čega protiv 1.105 punoljetnih lica, 127 maloljetna lica i 374 prijave protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela”, pojašnjava se u izvještaju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, na čijem čelu je tužiteljka Ljiljana Klikovac.

U izvještajnoj godini podnesene su 1.599 prijave protiv nepoznatih izvršilaca što je za 181 odsto više u odnosu na 2017. godinu. Kako pojašnjavaju iz Osnovnog tužilaštva u Podgorici, povećanje broja prijava se odnosi na prijave u vezi sa predsjedničkim izborima, podnesene protiv nepoznatih izvršilaca krivičnog djela falsifikovanje isprave. Državna izborna komisija je po inicijativi građana, čiji potpisi su zloupotrijebljeni, podnijela 1.142 prijave.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je u izvještajnoj godini, imalo ukupno u radu 7.081 krivičnih i drugih predmeta. Što se tiče strukture krivičnih djela, najviše je prijavljeno osoba za krivična djela protiv imovine 529, zatim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja 334, za krivična djela protiv državnih organa 324. Za krivična djela protiv braka i porodice prošle godine prijavljeno je 215 lica, za krivična djela protiv javnog reda i mira 206, za krivična djela protiv službene dužnosti 169, za krivična djela protiv života i tijela 121, za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja 119, za krivična djela protiv pravnog saobraćaja 109.

Za krivično djelo protiv sloboda i prava čovjeka i građanina prijavljeno je 83 lica, za krivična djela protiv pravosuđa 53, protiv životne sredine i uređenja prostora 49, protiv zdravlja ljudi 17, protiv sigurnosti ljudi i imovine 17, protiv prava iz rada šest lica, za krivična djela protiv polne slobode četiri lica, za krivična djela protiv časti i ugleda tri lica, za krivična djela protiv izbornih prava jedno lice i koliko je prijavljeno i za krivična djela protiv intelektualne svojine.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
veki
Gost
veki

kriminalci povratnici a FI-OPa Vujanovića miljenici, uhapse, osude a on pomiluje

Tragikomedija🎭
Gost
Tragikomedija🎭

Samo kaznjavaju i salju u zatvor a niko se ne pita sta ljude tjera na takva djela.

Send this to a friend