Hronika

Pljevlja: U vaspitne ustanove upućena četiri maloljetnika

Tokom 2019. godine Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnio je krivične prijave protiv deset maloljetnih lica, od kojih je šest starijih i četiri mlađa maloljetnika. Presude su donijete za deset maloljetnika, od kojih se za četiri lica radi o posebnim obavezama, jednom maloljetniku je pojačan nadzor od strane zakona, jednom starateljski nadzor, dok su četiri maloljetnika upućena u vaspitnu ustanovu vanzavodskog tipa.

Prema Izvještaju o radu za prošlu godinu, jedan maloljetnik se pojavljuje kao povratnik i izvršilac u tri krivična djela: dva puta za sitnu krađu, utaju i prevaru i jednom za uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Uprava policije je tokom prošle godime podnijela ODT Pljevlja krivične prijave protiv dva mlađa maloljetnika zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda, prema kojima je stavljen predlog za izricanje krivičnih sankcija.

„U prošloj godini su izrečene i dvije vaspitne mjere i to za jedno lice pojačan nadzor od strane zakona i za jedno lice posebne obaveze. Izjavljena je žalba iz drugih razloga za jedno lice koja je odbijena”, navodi se u Izvještaju.

Za krivično djelo teška krađa Uprava policije je podnijela prijavu protiv starijeg maloljetnika, kome je stavljena naredba za pripremni postupak i izircanje krivičnih sankcija.

Policija je podnijela krivičnu prijavu i zbog krivičnog djela razbojništvo protiv starijeg maloljetnika, dok je za krivično djelo sitna krađa, utaja i prevara protiv tri starija maloljetnika podnijeta krivična prijava.

„Stavljena je naredba za pripremni postupak protiv tri lica. Za njih je stavljen predlog za izricanje krivičnih sankcija. Primljene su odluka suda za i to: za jedno lice posebna obaveza i za dva lica upućivanje u vaspitnu ustanovu vanzavodskog tipa”, navodi se u Izvještaju.

Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeta je krivična prijava protiv mlađeg maloljetnika zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava.

„Stavljena je naredba za pripremni postupak i predlog za o izricanje krivičnih sankci9 ja. Izrečena je vaspitna mjera pojačan nadzor od strane “organa starateljstva”, navodi se u Izvještaju.

Jedna krivična prijava podnijeta je protiv malojetnika zbog krivičnog djela razbojništvo, dok je za krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari Uprava polivije podnijela krivičnu prijavu protiv dva lica, jednog starijeg i jednog mlađeg maloljetnika.

„Za jedno lice odbačena je krivična prijava iz drugih razloga. Stavljena je naredba za pripremni postupak za j edno lice, dok j e za drugo lice stavljen predlog za izricanje krivičnih sankcija. Izrečena je vaspitna mjera upućivanja u vaspitnu ustanovu vanzavodskog tipa”, navodi se u Izvještaju.

Send this to a friend