Hronika

Policajci zakon najčešće kršili na poslu

Službenici Uprave policije su u protekle tri godine optuženi za ukupno 30 krivičnih djela. Od 30 krivičnih postupaka koji su vođeni protiv policajaca, čak 21 je pokrenut zbog kršenja zakona koje su policajci počinili dok su bili na dužnosti.

Prema podacima koji su Danu dostavljeni iz Uprave policije, 15 policajaca oglašeno je krivim na kraju sudskog postupka, dok je samo jedan oslobođen krivice. I dalje su u toku postupci u 11 pred meta, dok Upravi policije nijesu dostavljeni detalji o četiri predmeta.

Krivični postupci protiv policajaca vođeni su zbog različitih krivičnih djela koja su počinili na teritoriji Crne Gore, ali i u inostranstvu. Najviše optužnica protiv policijskih službenika podignuto je zbog krivičnih djela sa elementima nasilja, kao i zbog zloupotrebe službenog položaja i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Policajcima je izrečeno najviše uslovnih kazni sedam, dok ih je šest osuđeno na zatvor. Kazna rada u javnom interesu izrečena je jednom policajcu, a oslobađajuća presuda takođe samo jednom službeniku policije.

U toku 2016. godine vođeno je šest krivičnih postupaka protiv policijskih službenika zbog sljedećih krivičnih djela: omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, stvaranje kriminalne organizacije, teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, mučenje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

“Od navedenih krivičnih djela pet je izvršenou vrijeme kada su se službenici policije nalazili na dužnosti. Tri postupka su pravosnažno okončana. Izrečene su sledeće sankcije: dvije kazne zatvora i jedna kazna uz istovremeno izrečenu us lovnu osudu. Jedan postupak je u toku, za dva postupka nijesmo upoznati sa ishodom od strane nadležnih organa”, navedeno je u rješenju kojim je odobren zahtjev za slobodan pristup informacijama, koje je potpisala pomoćnica načelnika Elvira Pepić.

Već naredne godine protiv policajaca je pokrenuto deset krivičnih postupaka u kojima su se teretili za tešku tjelesnu povredu, nasilje u porodici, zloupotrebu službenog položaja, zlostavljanje, laka tjelesna povreda, ugrožavanje sigurnosti, zloupotreba opojnih droga po zakonima Mađarske i zlostavljanjeu sticaju sa lakom tjelesnom povredom. Od ovih 10 krivičnih djela, čak sedam su počinili u službi. Dvojica policajaca osuđeni su na kaznu zatvora, jedan na kaznu rada u javnom interesu, a trojica na uslovne kazne.

Tokom prošle godine sudilo se četrnaestorici policajaca, od čega su devet krivičnih djela počinili za vrijeme dok su bili na službenoj dužnosti. Pravosnažno je okončano šest postupaka, u kojima su dvojica policajaca osuđena na robiju, trojici su izrečene uslovne kazne, a jedan je oslobođen krivične odgovornosti.

Svake godine sve više optuženih policajaca

Prema podacima iz Uprave policije, broj optužnica protiv policajaca povećava se svake godine. Tako je tokom 2016. vođeno šest postupaka protiv službenika policije, tokom 2017. bilo ih je 10, a prošle godine 14. Takođe, prošle godine su se čak četiri policajca našla na optuženičkoj klupi zbog zlostavljanja, dok je ostalim suđeno za prikrivanje, nasilje u porodici, zloupotrebu službenog položaja, zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa falsifikovanjem isprave u saizvršilaštvu, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka, falsifikovanje isprave, posjedovanje tuće pokretne stvari po švedskom nacionalnom zakoniku, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i zlostavljanje.

3

avatar
1000
3
0
0
 
3
DuleGoodCopBadCopšvedskom nacion
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Dule
Gost
Dule

mi smo banana drzava, pitajte premijera i veljovica

GoodCopBadCop
Gost
GoodCopBadCop

Sjajno je čuti da konstantno raste broj krivičnih djela među licima u uniformi. Ohrabruje u pogledu kriterijuma koji se primjenjuju da bi neko uopšte mogao da nosi tu uniformu. Bilo bi interesantno vidjeti da li je sklonost kriminalu veća kod lica u uniformi ili kod ukupne populacije građana, kakav je taj odnos. 30 težih krivičnih djela u populaciji policije bi… Više »

švedskom nacion
Gost
švedskom nacion

švedskom nacionalnom zakoniku,

Send this to a friend