Hronika Pretresi sve rigorozniji

Posjetioci zatvorenika unose nedozvoljene predmete kako znaju i umiju

UIKS

Brojni su primjeri da su posjetioci Uprave za izvršenje krivičnih sankcija na razne načine pokušavali da unesu nedozvoljene stvari osuđenicima, te se svakodnevno susrijeću sa takvim situacijama, kaže za Novu M savjetnik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Darko Vukčević.

„Kada su u pitanju načini unosa nedozvoljenih stvari predmeta i materija oni su dosta raznovrsni i inovativni. Imajući u vidu pokušaja unosa tih nedozvoljenih stvari, predmeta i materija službenici zatvora svakodnevno i može se reći da je to konstantan zadatak zatvorskog sistema sprječavanje unosa tih navedenih stvari“.

Osim pretresa koji se vrši na glavnoj prijavnici, pretres se vrši i u drugim prostorijama.

„U svim organizacionim jedinicama u kojima dolaze lica koja vrše posjetu, odnosno gdje se nalaze lica koja se posjećuju. Ono što je inetresantno, sami pretres podrazumijeva pretres lica i stvari koja dolaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Sama kontrola podrazumijeva pregled prvo vizuelni lica i stvari, da bi se onda detaljnije pristupilo pretresu“.

Vukčević objašnjava i šta podrazumijeva detaljan pretres.

„Prije svega službenici obezbjeđenja prepipavaju spoljne djelove robe posjetioca, a na kraju ako se utvrdi potreba pristupa se i detaljnijem pretresu, takođe se utvrđuje sadržina postojanja nekih nedozvojenih stvari u džepovima posjetioca, kada se utvrdi da lice zadovoljava kriterijum da bi moglo da uđe u ZIKS onda se pristupa pregledu stvari koje je donijelo sobom, kako bi se spriječilo unošenje putem tih stvari koje su namijenje zatvorenicima“.

Vukčević se osvrnuo i na slučajeve kada su službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pokušali da unesu nedozvoljene stvari službenicima.

„Takođe smo u prethodnom periodu u dva slučaja imali tri službenika obezbjeđenja koji su prijavljeni nadležnom državnom Tužilaštvu i policiji gdje se preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanju njihove odgovornosti. Sama činjenica da je Tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tih službenika iskreno se nadam da će se do kraja utvrditi istina i da će se prema svim ostalim službenciima koji se budu na taj način ophodili prema službi postupati isto“.

Operativni rad je od velike važnosti. Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi spriječili, eventualno suzbili unos nedozvoljenih stvari, zaključuje Vukčević.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Goran
Gost
Goran

Kako znaju i umiju haha

mojsilović
Gost
mojsilović

Šta nam napriča..

Send this to a friend