Hronika

Propise prekršila 22 komandira i 279 zatvorenika

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Zbog nezakonitog postupanja, tokom prethodne godine pokrenuti su disciplinski postupci protiv 25 službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Utvrđena je odgovornost njih 22 i to najčešće u slučajevima zbog teže povrede službene dužnosti. U istom periodu, na osnovu rješenja ZIKS-a koja su potvrdili sudovi, disciplinske mjere izrečene su i za 279 zatvorenika, poše Dan.

U izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde navdeno je da su u toku 2018. godine pokrenuta 23 disciplinska postupaka protiv službenika ZIKS-a zbog povrede službene dužnosti. Konstatovano je i da je bilo neznatno više pokrenutih postupaka prošle godine u odnosu na 2017. kada ih je bilo 15.

“Zbog lakše povrede službene dužnosti u dva predmeta, protiv dva službenika, pokrenut je disciplinski postupak, a u 21 predmetu protiv 23 službenika zbog teže povrede službene dužnosti. Okončan je 21 disciplinski postupak, dok su tri postupka u toku”, navedeno je u izvještaju.

Službenicima ZIKS-a izrečeno je najviše novčanih kazni, ukupno 16. U jednom disciplinskom postupku izrečena je mjera prestanak radnog odnosa, dok je jednom komandiru izrečena mjera pisana opomena. U tri predmeta nije utvrđena odgovornost službenika.

Takođe, tokom prethodne godine, u oblasti izvršenja krivičnih sankcija donijeta su 294 drugostepena rješenja, odnosno 180 više u odnosu na 2017. godinu, po žalbi izjavljenoj na prvostepena rješenja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija o disciplinskoj odgovornosti zatvorenika. U tim slučajevima donijeto je 279 rješenja kojima se odbija žalba zatvorenika, 12 rješenja kojim se usvaja žalba i poništava prvostepeno rješenje i tri rješenja kojima se postupak obustavlja.

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, poslove iz nadležnosti Zavoda početkom 2018. godine obavljalo je 490 službenika, a krajem godine 518 službenika, dok je sistematizovano 576 izvršilaca. Na kraju godine u ZIKS-u je bilo ukupno 1.125 zatvorenika. Tokom godine u zatvor je primljeno ukupno 2.649 zatvorenika, 750 pritvorenika i 1.895 osuđenika, dok je otpušten ukupno 2.641 zatvorenik.

Od ukupno 1.895  osoba koji su primljeni na izdržavanje kazne čak 904 su povratnici, odnosno 48 odsto od ukupnog broja.

” Najčešća krivična djela i prekršaji su protiv imovine (140). Zbog najtežih krivičnih djela na izdržavanje kazne zatvora primljeno je 36 osuđenika: za ubistvo (10), za ubistvo u pokušaju (18), za ubistvo u poku šaju pomaganjem (1), za ubistvo u prekoračenju nužne odbrane (1), za teško ubistvo (1), za teško ubistvo u prekoračenju nužne odbrane (1) i za teško ubistvo u pokušaju (4)”, navedeno je u izvještaju.

U postupanju prema zatvorenicima, službenici ZIKSa u više navrata bili su primorani da koriste sredstva prinude, odnosno fizičku snagu, vezivanje, službene palice, ručni sprej sa nadražujućim sredstvom.

Sredstva prinude upotrijebljena su 62 puta. Sredstva prinude upotrebljavana su uglavnom zbog razdvajanju u tuči, sprečavanja napada na službeno lice, sprečavanja samopovređivanja, sprečavanje konflikta i zbog pružanja otpora navedeno je u izvještaju.

Takođe, u 2018. godini, službenici obezbjeđenja su na glavnoj prijavnici u Podgorici i prijavnici Zatvora Bijelo Polje pretresli 48.806 stranaka. Prilikom pretresa stranaka na prijavnicama, te zatvorenika i prostorija u kojima su smješteni i u kojima borave i rade, a takvih je u 2018. godini bilo 1.453, službenici obezbjeđenja oduzeli su ukupno 2.400 nedozvoljenih stvari i predmeta, među kojima najviše mobilnih telefona i tableta.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
mojsilović
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
mojsilović
Gost
mojsilović

“Sredstva prinude” nema neđelja dana da omakne da se ne upotrijebe. 62 puta u 365 dana, a za njih nema Praznika, ona nemaju Slavu. Tek što odmore opet ih potežu, na stopu povratnika zatvorenika kojih je većina a i ovih drugih, ožeži i udri. Važno je da Službenici Ustanove nijesu obavezni Zakonom da idu kod Psihologa već samo za platu… Više »

Send this to a friend