Hronika

Knežević neće da kaže koji sudija mu je tražio 10.000 eura

Foto: CDM

Lider Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je da je danas pred specijalnom državnom tužiteljkom Stojankom Radović ponovio navode da je od sudije Višeg suda dobio ponudu da se za deset hiljada eura anulira presuda protiv njega. On je ponovio da neće kazati ime sudije koji mu je dao ovu ponudu.

“Ja sam ponovio svoje navode da sam imao ponudu sudije u Višem sudu da anuliram presudu za deset hiljada eura. Saopštio sam da u toj ponudi sudije nije spomenuto nijedno ime, zato mi je čudno zašto se oglasio sudija Radomir Ivanović. Da li se Radomir Ivanović prepoznao u ovim navodima, ne znam”, kazao je Knežević na pres konferenciji koju je organizovao nakon saslušanja u SDT-u.

Tužiocu je, kako tvrdi, naveo da je pravni tim njegove stranke istraživao i profesionalnu biorafiju Radomira Ivanovića i da su, kako podvlači, došli do određenih saznanja.

“Taj čovjek može da bude pod korupcijom pa zbog toga bi možda trebalo da SDT treba da ga sasluša. Ivanović je vodio istragu povodom ubistva urednika Dana Duška Jovanovića i svjedočio je u ovom slučaju, a bio je i prilično nezainteresovan za taj slučaj. Razdužio je predmet u kojem se Šćepanu Bujića koji je likvidirao braću Gojačanin. Vodio je istragu o ubistvu Baja Sekulića i počinioci nijesu još otkriveni. Pokušao je da prevari sud tužeću Sudski savjet jer su mu navodno oduzeli službeni stan”, nabrojio je Knežević.

Kao najsimtomatičniji primjer je naveo oglašavanje Ivanovića jer je, kako tvrdi, on pozvao Katnića da ga sasluša.

“Svi ovi elementi zaslužuju da se u SDT-u objavi razgovor s njim. I da se poruči da sudije nijesu nedodirljive”, rekao je on.

Knežević je ponovio da neće saopštiti ime sudije koji mu je nudio 10.000 eura da mu se slučaj vrati na ponovno odlučivanje.

“Neću saopštiti, jer ne vjerujem SDT-u koje je učestvovalo u montaži državnog udara. Kao ni sudiji Radović koja je Branku Milić dovela u zabludu i saopštila da će se cijela Podgorica dići u vazduh od eksploziva koji su skladištili poslanici DF-a i ruski i srpski teroristi”, istakao je on.

Istakao je da mu je sudija kazao da je Vrhovni sud ogrezao u korupciji, gdje se kako podvlači – za sve znaju tarife.

Knežević je jutros saslušan pred tužiteljkom Radović nakon što je utvrđeno da oni nisu u rodbinskim odnosima koji bi uticali na objektivnost.

On je saslušan povodom tvrd­nji da mu je “vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja” pred­lo­žio da pla­ti 10.000 eura ka­ko bi po­ni­štio pre­su­du ko­jom je ogla­šen kri­vim za na­pad na po­li­caj­ca.

Knežević je i juče bio u SDT-u. Tada je tražio izuzeće tužiteljke Radović, navodeći da su u srodstvu. Zbog toga  je tražio da ga sasluša specijalni tužilac Milivoje Katnić.

<<<Knežević tvrdi da mu je Stojanka Radović rod, traži da ga sasluša Katnić<<<

Podsjetimo, po­sla­nik DF-a je na­vo­de o po­nu­di iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je zbog na­vod­nog na­pa­da na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne.

Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Kne­že­vić je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio pre­ve­li­kom te je sma­njio.

<<<Kneževiću smanjena kazna zbog napada na policajca<<<

<<<Knežević: Nisam pristao da sudiji dam 10.000 eura da mi ponište presudu<<<

“Vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja mi je to pred­lo­žio. Ja, na­rav­no, ne­ću to da oda­jem. On mi je sa­vje­to­vao da je pa­met­no da se sad “po­ta­lu­šim”, bu­dem ser­vi­lan i da će oni mo­žda ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za „dr­žav­ni udar””, ka­zao je tada Kne­že­vić.

Že.Bojanić, A.Gajević

Send this to a friend