Hronika Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio

Razmatraju se četiri pritužbe na postupanje policije u Nikšiću

Foto: Twitter

Savjet za građansku kontrolu rada policije do sada je primio ukupno pet pritužbi na postupanje policije u Nikšiću prilikom proslave 13. jula – Dana državnosti.

“Od građanke D.P.K. Iz Nikšića je zatražena dopuna i konkretizacija navoda kako bi pritužba mogla biti uzeta u rad. Pritužbe građanke J.M. iz Nikšića, građanina Ž.K. iz Nikšića i građanina M.R. iz Kolašina su uzete u rad i Savjet za građansku kontrolu rada policije je zatražio od direktora Uprave policije Zorana Brđanina da pojasni razloge postupanja policijskih službenika prema njima, da li policija iste dovodi u vezu sa izvršenjem bilo kojeg krivičnog ili prekršajnog djela i da li su odbili da postupe po izdatom naređenju policijskih službenika”, istakao je advokat Zoran Čelebić, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, kazao je da tri osobe tvrde da su policajci prekršili ovlašćenja 13. jula u Nikšiću kada je bila proslava Dana držanosti.

“Građani J.M., Ž.K. i M.R. tvrde da su policijski službenici prilikom postupanja na glavnom gradskom trgu u Nikšiću dana 13. jula prekoračili ovlašćenja jer su bez opravdanog osnova u njihovom pravcu ispalili patrone suzavca iako prethodno nijesu remetili javni red i mir na bilo koji način niti mi je izdato upozorenje i naređenje da napuste skup i lokaciju. Oni su požalili, a naročito građanka J.M. koja je i dojilja tek rođenog djeteta, da je policija svojim neblagovremenim postupanjem dovela u pitanje i onemogućila zakonito i mirno okupljanje i ugrozila njihovo zdravlje”, rekao je Čelebić.

Savjet je, kako je dodao, zatražio od Uprave policije da dostavi bilo koji video snimak na kojem se vidi da “policijski službenici jasno, vidljivo, razumljivo, glasno izdaju naređenje ovim ili drugim građanima koji su proslavljali državni praznik i traže od njih da se udalje sa skupa i predmetne lokacije”.

Takođe, Čelebić je informisao da je zeta u rad pritužba Građanske inicijative “21. maj” povodom postupanja policije prema građanki Ranki Božović iz Nikšića.

“Savjet za građansku kontrolu rada policije uzeo je u rad i pritužbu Građanske inicijative “21. maj” koja se odnosi na postupanje policije prema građanki Ranki Božović iz Nikšića zbog nezakonitog postupanja za sada nepoznatog službenika policije koji je direktno u nju ispalio patronu suzavca usljed čega je došlo do teških tjelesnih povreda”, zaključili su u saopštenju.

Send this to a friend